Kurser

Det ska vara lätt att göra rätt

Vi på IDEA vet vilka utmaningar som kan uppstå i en ideell organisation. Oavsett om du sitter i styrelsen eller direkt i verksamheten har du ett ansvar att följa de lagar och regler som gäller för ideella organisationer. Detta kan ibland ta stort fokus från organisationens kärnverksamhet. Det är därför IDEA finns!

Vår ambition är att ge dig den kunskap du behöver för att bli säker i din arbetsgivarroll och istället lägga din tid på utveckling av verksamheten. IDEAs kurser erbjuder därför en mängd kunskap du har nytta av i ditt ideella engagemang och arbete. Vi har grundkurser, specialkurser och certifierad arbetsgivare. Ni kan också skräddarsy en utbildning utifrån organisationens behov.

Grundkurs

 

Gå till vår kalender

Av- och ombokningsregler

Arbetsgivarens kompass

Webbinarium där vi översiktlig går igenom vad det innebär att vara arbetsgivare. Vad ska du göra och hur undviker du de vanliga fallgroparna. Detta gör vi utifrån informationen som finns på ideella.se. Läs mer

Att möta facket

Oavsett om du som arbetsgivare är bunden av kollektivavtal eller inte behöver du vara förberedd på att kunna möta facket. Facket har inte dina intressen i fokus, utan sin/sina medlemmars eller sin organisations. Man kan säga att du som arbetsgivare har ett annat intresse än arbetstagarparten/facket i en fråga som du behöver ta vara på.

Läs mer

Föreningsrätt

”Vill du vara med i styrelsen?” Det är en vanlig fråga till förenings- och stiftelseaktiva personer som engagerar sig i ideella organisationer. Få personer vet egentligen vad uppdraget egentligen innebär, utan accepterar att anta erbjudandet om en styrelseplats, trots att uppdraget inte helt tydligt. Oklarheter får en nyvald styrelseledamot så småningom klart för sig. Det är dock otur om bilden av ett stort engagemang klarnar i takt med att entusiasmen svalnar!

Läs mer

Grundkurs i Arbetsrätt

Den här kursen ger en introduktion över de arbetsrättsliga områden som du som arbetsgivare ansvarar för. Vi börjar med att gå igenom den svenska modellen för att sedan fokusera på att anställa, anställningsformer, vad som reglerar en anställning och medbestämmandelagen. Läs mer

Skräddarsydda kurser

Vi erbjuder alla våra utbildningar anpassade till just din organisation. Den skräddarsydda kursen behöver inte följa vårt ordinarie kursutbud. Den kan vara en mix av olika delar inom arbetsrätten som just ni behöver.

Läs mer

Tema anställa

För dig som vill bli en bättre arbetsgivare finns nu möjligheten att gå en heldagskurs med temat anställa. Fokus ligger på praktiska kunskaper som du ska kunna använda i ditt dagliga arbete. En viktig del av dagen är de gemensamma övningar och diskussionerna som skapas när vi möts. Läs mer

Tema Arbetsmiljö

För dig som vill bli en bättre arbetsgivare finns nu möjligheten att gå en heldagskurs med temat arbetsmiljö. Fokus ligger på praktiska kunskaper som du ska kunna använda i ditt dagliga arbete. En viktig del av dagen är de gemensamma övningar och diskussionerna som skapas när vi möts. Läs mer

Tema avsluta anställning

För dig som vill bli en bättre arbetsgivare finns nu möjligheten att gå en heldagskurs med temat avsluta anställning. Fokus ligger på praktiska kunskaper som du ska kunna använda i ditt dagliga arbete. En viktig del av dagen är de gemensamma övningar och diskussionerna som skapas när vi möts.

Läs mer

Tema förhandling

För dig som vill bli en bättre arbetsgivare finns nu möjligheten att gå en heldagskurs med temat förhandling. Fokus ligger på praktiska kunskaper som du ska kunna använda i ditt dagliga arbete. En viktig del av dagen är de gemensamma övningar och diskussionerna som skapas när vi möts.

Läs mer

Tjänstemannaavtalet

När din organisation tecknar kollektivavtal för tjänstemän är det viktigt att ha kunskap om vilka regler som gäller och hur de ska tillämpas. Under kursen går vi igenom kollektivavtalets viktigaste grunder. Som kursdeltagare behöver du inte några förkunskaper.

Läs mer