Kurser

Vårterminens kurser  

Under höstterminen prövade vi med att dela upp våra kurser i halvdagskurser. I utvärderingen framkom det att i vissa fall har det varit för kort om tid. Efter årsskiftet går vi därför tillbaka till heldagskurser.

Det går nu att anmäla sig till kurserna arbetsrätt och arbetsmiljö, både som grundkurs men också fördjupningskurs för dig som har gått IDEAs grundkurs eller likvärdig kurs tidigare eller har praktisk erfarenhet.
Kurserna är förlagda till Göteborg och Stockholm.

Vi vill be er, medlemmar, att ge oss önskemål om vilka kurser ni saknar och var ni vill att de ska hållas då vi gärna håller kurser även på annan ort.

Kursstart redan i januari.

 

Utbilda dig med IDEA

Att vara arbetsgivare är både roligt och utvecklande men det är också ansvarsfyllt. Oavsett om du sitter i styrelsen eller arbetar praktiskt i verksamheten har du ett ansvar att följa de lagar och regler som gäller på arbetsmarknaden.

Detta kan ibland ta fokus från organisationens kärnverksamhet. Den ideella sektorn har också egna utmaningar som ibland kräver särskilda lösningar. Det är därför IDEA finns!

Vi på IDEA vet vilka utmaningar som kan uppstå i en ideell organisation. Vår ambition är att ge dig den kunskap du behöver för att bli trygg och säker i din arbetsgivarroll och istället kan lägga fokus och tid på utveckling av verksamheten.

Vi har återkommande en mängd olika kurser, allt från grundläggande kurser till specialkurser. Vi rekommenderar i första hand våra ordinarie kurser, men om ni är många inom din organisation eller har speciella önskemål, då går det även att beställa en anpassad kurs.

Läs igenom vårt kursutbud och se vad som passar dig och din organisation.
Hör av dig till oss om du har frågor.

.

.

Inger Thunvik
Medlems- och kursansvarig
08-632 29 93
inger.thunvik@ideella.seKurser med start i Januari

 

Arbetsmiljö  

Med en god arbetsmiljö förebyggs sjukskrivningar och risken för arbetsrelaterade olyckor. I kursen går vi igenom regelverket inom arbetsmiljöområdet, var ansvaret ligger inom verksamheten, det systematiska arbetsmiljöarbetet och hur en delegering ska göras.

Läs mer

 

 

 

Arbetsmiljö   

En god arbetsmiljö tar hänsyn till såväl yttre som inre faktorer. Vi går igenom hur arbetsgivaren ska genomföra arbetsmiljöarbetet med hänsyn till organisatoriska och sociala faktorer. En god arbetsmiljö tar dock även hänsyn till inre faktorer.

Läs mer

 

 

Arbetsrätt  

Grundkursen ger en introduktion över de arbetsrättsliga områden som du som arbetsgivare ansvarar för och bör känna till. Vi går igenom de vanligaste frågorna och du får med dig konkreta tips.

Läs mer

 

 

 

Arbetsrätt    

Fortsättningskursen i arbetsrätt ger en fördjupad kunskap över viktiga delar inom arbetsrätten, ex. uppsägning vid arbetsbrist, planera och genomföra en förhandling .

Läs mer

 

 

 

Beställda kurser

IDEA håller kurser i bland annat arbetsrätt och arbetsmiljö men även i styrelsearbete, våra kollektivavtal med mera, allt efter era önskemål.

Vi erbjuder alla våra utbildningar anpassade till just din organisation. Beställda kurser behöver inte följa vårt ordinarie kursutbud. Den kan vara en mix av olika delar inom arbetsrätten som just ni behöver.

Läs mer

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.