Kurser

Det ska vara lätt att göra rätt

Vi på IDEA vet vilka utmaningar som kan uppstå i en ideell organisation. Oavsett om du sitter i styrelsen eller direkt i verksamheten har du ett ansvar att följa de lagar och regler som gäller för ideella organisationer. Detta kan ibland ta stort fokus från organisationens kärnverksamhet. Det är därför IDEA finns!

Vår ambition är att ge dig den kunskap du behöver för att bli säker i din arbetsgivarroll och istället lägga din tid på utveckling av verksamheten. IDEAs kurser erbjuder därför en mängd kunskap du har nytta av i ditt ideella engagemang och arbete. Vi har grundkurser, specialkurser och certifierad arbetsgivare. Ni kan också skräddarsy en utbildning utifrån organisationens behov.

 

Gå till vår kalender

Av- och ombokningsregler

Arbetsgivarens kompass

Webbinarium där vi översiktlig går igenom vad det innebär att vara arbetsgivare. Vad ska du göra och hur undviker du de vanliga fallgroparna. Detta gör vi utifrån informationen som finns på ideella.se. Läs mer

Arbetsmiljökurs

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och ska vidta alla åtgärder som behövs för att motverka och förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall. Arbetsgivaren har även arbetsmiljöansvaret för frivilliga/volontärer som utför arbetsrelaterade uppgifter.  Läs mer

Arbetsrättskurs

Den här kursen ger en introduktion över de arbetsrättsliga områden som du som arbetsgivare ansvarar för. Vi börjar med att gå igenom den svenska modellen för att sedan fokusera på att anställa, anställningsformer, vad som reglerar en anställning och medbestämmandelagen. Läs mer

Certifierad arbetsgivare

För dig som vill bli en bättre arbetsgivare finns nu möjligheten att gå fördjupningskursen certifierad arbetsgivare. Kursen är sammanlagt fyra dagar med olika teman: anställa, arbetsmiljö, förhandlingar och avsluta anställningen. En viktig del av kursen är de gemensamma övningarna och diskussionerna när vi möts. Av det skälet måste deltagare ha full närvaro för att bli godkänd på kursen. Läs mer

Försäkringar vid en anställning – webbinar

Vad behöver jag arbetsrättsligt tänka på vid en anställning? Vilka avtalsförsäkringar ska jag teckna? Undvik fallgroparna när du anställer! Arrangör: Arbetsförmedlingen. Läs mer

Skräddarsydda kurser

Vi erbjuder alla våra utbildningar anpassade till just din organisation. Den skräddarsydda kursen behöver inte följa vårt ordinarie kursutbud. Den kan vara en mix av olika delar inom arbetsrätten som just ni behöver.

Läs mer