Att sätta lön

Lönen utgör inte bara ett medel för att premiera en ”rättvis” arbetsinsats. Lönen utgör också ett sätt för arbetsgivaren att för anställda förmedla vad det är för verksamhet som bedrivs och vilka resurser som finns för att åstadkomma ett resultat och också möta konkurrensen om arbetskraften. Med lönen som utgångspunkt kan arbetsgivare tydliggöra vilka förväntningar som anställda kan ha på en löneutveckling och hur vad denne kan förvänta sig att verksamheten ska uppnå. Lönen sätts av arbetsgivaren, men inte ”på känn” utan genom att organisera och strukturera vad man menar och att göra detta känt i organisationen.

Kursen tar upp vilka faktorer som samspelar när man sätter lön.

Är denna kurs något för mig?

Även om du är en liten arbetsgivare finns det alltid en idé om varför lönen ser ut som den gör i organisationen. Denna idé är inte alltid skriftlig. Oavsett skriftlighet eller inte kommer vi under kursen hjälpa till att belysa sambanden mellan lön och prestation och hur du ska relatera och diskutera detta med dina arbetstagare. Kan arbetsgivaren använda sig av lönen som ett styrmedel när denne ska leda verksamheten och uppnå det resultat som förväntas?

Detta och mycket mer kommer att behandlas.

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till chefer, arbetsledare och arbetsgivarföreträdare med ansvar för att sätta lön. Det går också att gå kursen ihop med sin fackliga motpart för att tillsammans fortsätta diskussionen på hemmaplan.

Vi kommer bland annat gå igenom:

 • Teoretiskt om vad lön egentligen utgör
 • Olika typer av löneavtal
 • Strategisk lönesättning – vad är detta?
 • Genomgång av begrepp som
  • Individuell och differentierad lön
  • Lönestruktur
  • Lönerevision
  • Lönepolicy
  • Belöningsmeny
 • Den fackliga dialogen / Dialogen med arbetstagarna
 • Att sätta ”rätt lön”
 • Diskussioner och praktiska exempel
 • Lönesamtal

Datum, ort och anmälan

29 november, Stockholm 13.00 – 16.00. Anmäl dig här

Kostnad

Medlem i IDEA 1 125 kr inklusive moms.
Ej medlem i IDEA  1 690 kr inklusive moms.

Kursmaterial och fika ingår