Att hålla utvecklings- och lönesamtal

Det är svårt att få ett fotbollslag att spela enligt den plan som finns i tränarens huvud. På samma sätt är det i en verksamhet. Om bara chefen känner till vad verksamheten ska göra och hur detta ska utföras blir också samspelet i arbetslaget svårt. Verksamheten hänger då på de enskilda insatserna enbart – inte på samarbetet i gruppen/laget. Om samarbetet ska fungera inom en grupp är det naturligtvis också viktigt att de individuella arbetsinsatserna synliggörs, tydliggörs och uppmärksammas.

Att planera verksamheten för en grupp och för enskilda medarbetare innebär att man som chef har förmågan att kommunicera detta och att blir överens med de som ingår i gruppen om vad som ska göras. För en enskild medarbetare kan detta formaliseras i ett utvecklingsavtal. I detta framgår både vad som är den enskilde medarbetarens arbetsinnehåll, ansvar och vad som ska utföras. För att professionalisera sådana samtal upprättas en plan som kan stämmas av mot vad som händer/har hänt under verksamhetsåret.

Kursen tar upp de huvudsakliga ingredienserna för hur en verksamhetsidé kan brytas ner i en verksamhetsplan, utvecklingssamtal och personliga utvecklingsplaner. Lönesamtalet som följer medarbetarens planering är självfallet kopplat till medarbetarens utveckling i verksamheten.

Varför ska jag gå kursen?

Om du vill få ett sammanhang om hur ditt ledarskap skulle kunna utvecklas genom dokumentation av medarbetarsamtal och lönesamtal ska du gå denna kursen. Du kommer också få tips och råd för hur du ska hålla medarbetarsamtal och lönesamtal med kvalitet och undvika att hamna i personliga motsättningar eller att det ömsesidiga förtroendet mellan arbetsgivare och arbetstagare får sig en törn, fast i onödan. Du kommer också få verktyg för att veta vad ett bra utvecklingssamtal eller lönesamtal kan innehålla.

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till chefer, arbetsledare och arbetsgivarföreträdare med ansvar för att sätta lön. Det går också att gå kursen ihop med sin fackliga motpart för att tillsammans fortsätta diskussionen på hemmaplan.

Vi kommer bland annat gå igenom:

  • Två viktiga samtal under året
  • Lönesättande chefens roll
  • Verksamhetsplanering, resurser, ekonomi, resultat
  • Lönebildningsprocess
  • Lönepolicy
  • Samtalet – goda råd och undvik följande
  • Viktigt att i all verksamhet sätta mål
  • Samtalsmetodik
  • Vad utgör lönen och vad utgör belöningen
  • Övningar

Datum, ort och anmälan

29 november, Stockholm 9.00 – 12.00. Anmäl dig här