Att skapa den goda arbetsplatsen

Ledarskapet i en verksamhet kan i olika grad vara definierat – hur ska vi arbeta, vilket arbetstempo är att föredra, klarar vi av stressen eller utgör denna en ohälsosam del av arbetsplatsen och verksamheten? I denna kurs djupdyker vi i frågor om hur vi skapar ett arbetsklimat som passar medarbetare i allmänhet och hur den enskilde medarbetarens arbetssituation måste utgöra en del av verksamhetens huvudsakliga inriktning om balans och resurser.

Hur skapar en arbetsgivare glädje, motivation och balans i arbetet? Det är det som den här kursen delvis kommer att ge svar på, men också skapa frågeställningar för att poängtera att detta inte är en statisk utan dynamisk frågeställning. Vilka förberedelser behöver vidtas för att kunna skapa den arbetsplats som vi vill arbeta i? Det är ofta i ledarskapet och i samtalet som det finns möjlighet att arbeta med dessa frågor.

På den goda arbetsplatsen utsätts ingen för kränkningar eller osund särbehandling. Det måste därför ligga i alla arbetsgivares intresse att dels arbeta förebyggande genom information, upplysning och utbildning i frågan, dels ha rutiner att vidta då problemet väl inträffar. Trygghet är ett honnörsord för en arbetsplats som står i motsatsställning till rädsla och okunnighet.

Är denna kurs något för mig?

Om du vill utveckla ditt ledarskap genom att tillsammans med andra diskutera möjligheter, gränser, önskade och oönskade beteenden är detta kursen för dig. Hur ska ditt ledarskap integreras i verksamheten för att på ett gynnsamt sätt, tillsammans med medarbetare, skapa den arbetsplatsen som vi anser vara god? Kursen ger dig kanske inte fullständiga svar men hjälper dig att finna den metod som förebygger ohälsa, otrivsel, otrygghet och obehag på arbetsplatsen eller i verksamheten.

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till chefer, arbetsledare och arbetsgivarföreträdare med ansvar för att anställa och leda arbetet i en verksamhet.

Vi kommer bland annat gå igenom:

  • Metod för att arbeta med organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Praktiska exempel och diskussioner
  • Ett eller flera problem
  • Arbetsbelastning, Arbetstid och Kränkningar
  • Stress eller ”mycket att göra”
  • Kontrollerande eller stödjande ledarskap
  • Kränkande särbehandling
  • Trakasserier
  • Sexuella Trakasserier

Datum, ort och anmälan

21 november, Malmö 9.00 -12.00. Anmäl dig här
10 december, Stockolm 9.00 – 12.00 Anmäl dig här

Kostnad

Medlem i IDEA 1 125 kr inklusive moms.
Ej medlem i IDEA  1 690 kr inklusive moms.

Kursmaterial och fika ingår