Att förebygga sjukskrivning och planera rehabilitering

Människor blir sjuka och några blir sjuka p.g.a. sitt arbete. Medarbetares sjukdomar är ofta besvärliga för medarbetaren men också mycket kostsamma för arbetsgivaren. Det ligger i alla arbetsgivares intresse att undersöka orsakerna till sjukdomen och att utreda och undanröja orsakerna till riskerna för att blir sjuk på grund av arbetet.

Som arbetsgivare behöver du kunna det ganska snåriga området som handlar om hantering av en sjuk medarbetare, dennes rätt till lön under denna tid, skyldigheten och rättigheterna för att utge sjuklön samt vad gäller om den anställde är sjuk ofta eller länge. Det handlar dels om att upprätta systematik för processerna för att hantera den sjukes förutsättningar och skyldigheter men också kunna hjälpa den anställde med att kunna fasas in i arbete från en sjukfrånvaro. En arbetsgivare kan/ska inte lita på att andra ska hjälpa till i processerna för rehabilitering m.m. utan vinnlägga sig att själv påverka processerna och agerandet.

Är denna kurs något för mig?

Rehabiliteringsansvaret för att en medarbetare ska återgå i arbete har den anställdes arbetsgivare. Du behöver inte vara medicinskt kunnig men väl förstå samspelet mellan den medicinska rehabiliteringen och den arbetsinriktade rehabiliteringen. På kursen får du beskrivet hur arbetsgivarens agerande kan påverka sjukskrivningsprocessen positivt och att detta kan medföra att sjukskrivningarna blir färre och kanske kortare. Vi kommer också beröra vad myndigheternas och fackens roller är och vad en arbetsgivare kan förvänta sig för stöd från dessa.
Under kursen får du dessutom kännedom om villkoren för arbetsgivarens skyldighet att utge sjuklön, vilka intyg och kontakter med den anställde som ska utföras

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till chefer, arbetsledare och arbetsgivarföreträdare.

Vi kommer bland annat gå igenom:

  • Regler om sjukfrånvaro
  • Sjuklön
  • Rehabiliteringsinsatser
  • Rehabplaner och kontakter med myndigheter
  • Lite om det svåra samtalet
  • Skyldigheter och rättigheter i processerna
  • Var slutar rehabiliteringsansvaret?

Datum, ort och anmälan

5 december, Stockholm 9.00 -12.00. Anmäl dig här

Kostnad

Medlem i IDEA 2 250 kr inklusive moms.
Ej medlem i IDEA  3 375 kr inklusive moms.

Kursmaterial och fika ingår