Att arbeta med mångfald, jämställdhet och andra viktiga policyfrågor

Alla arbetsgivare är skyldiga att arbeta med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och främja likabehandling på arbetsplatsen. Arbetet med aktiva åtgärder handlar om att undersöka, analysera, åtgärda, följa upp och utvärdera eventuell diskriminering på arbetsplatsen. Detta gäller både ur ett generellt, men även ett strukturellt perspektiv. I arbetet ingår att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier men även att främja en jämn könsfördelning i olika typer av arbeten, inom olika kategorier av arbetstagare och på ledande positioner. Som en del i arbetet ska arbetsgivaren även genomföra en årlig lönekartläggning för att analysera eventuella löneskillnader som har direkt eller indirekt samband med kön. Arbetet med aktiva åtgärder ska även dokumenteras i samtliga steg.

Men hur kan man som arbetsgivare lägga upp arbetet med aktiva åtgärder och på vilket sätt ska arbetstagarna inkluderas? Hur tydliggör arbetsgivaren att trakasserier och sexuella trakasserier inte accepteras på arbetsplatsen? Vilka skyldigheter har arbetsgivaren när exempelvis anklagelser om sexuella trakasserier uppkommer? Finns det andra policyfrågor som behöver regleras på arbetsplatsen?

Är denna kurs något för mig?

Om du tycker att det är svårt att navigera inom området är kursen definitivt något för dig. Här reder vi ut både juridiska begrepp och de olika steg en arbetsgivare måste ta i arbetet med aktiva åtgärder. Vi går igenom olika problemsituationer och hur man bäst bemöter dem, men även hur arbetsgivaren bör inkludera arbetstagarna i arbetet.

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till chefer, arbetsledare och arbetsgivarföreträdare med ansvar för att anställa och leda arbetet i en verksamhet.

Vi kommer bland annat gå igenom:

  • Metod för att analysera risk för diskriminering
  • Arbetet med aktiva åtgärder
  • Hur främjas en jämn könsfördelning
  • Arbetet med riktlinjer mot trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier
  • Den årliga lönekartläggningen
  • Samverkan med arbetstagarna
  • Kravet på dokumentation
  • Exempel på andra policyfrågor
  • Övning

Datum, ort och anmälan

21 november, Malmö 13.00 -16.00. Anmäl dig här
10 december, Stockholm 13.00 -16.00 Anmäl dig här

Kostnad

Medlem i IDEA 1 125 kr inklusive moms.
Ej medlem i IDEA 1 690 kr inklusive moms.

Kursmaterial och fika ingår