Att planera semesterledighet och annan ledighet

I vissa verksamheter bedrivs det inte någon verksamhet under sommaren. I sådana fall är det angeläget att medarbetare tar sin huvudsakliga semester under samma period. Hur styr man en verksamhet så att det är självklart att alla medarbetare är lediga samtidigt? I andra verksamheter är det viktigt att verksamheten fortgår som vanligt under sommaren. I sådant fall är det angeläget att inte alla tar semester samtidigt för att inte denna ska bli lidande. Hur ska en arbetsgivare göra för att inte semestrarna ska äventyra verksamheten och omöjliggöra ett öppethållande?

En annan fråga som är svår att överblicka är om det går att vara sjuk på semestern och/eller om en anställd har rätt att vara föräldraledig i stället för att ta ut semester om ledigheten inte förläggs på det av den anställde önskade sättet?

Det är inte bara semester som kan ställa till det för en arbetsgivare. Även annan ledighet kan bli ganska svår att administrera för en verksamhetsplanering om alla anställda har beslutat sig för att samtidigt börja studera, starta egen verksamhet, gå på en facklig kurs eller begära ledigt från arbetat av ett annat skäl. Som arbetsgivare behöver man ha koll på alla dessa regler och veta i vilka avseenden det går att neka en medarbetares ledighetsansökan, skjuta den på framtiden och acceptera begäran/ledighetsansökan från arbetstagaren.

Kursen kommer att ta upp regler, processer och tips för att hantera detta på ett praktiskt och professionellt sätt.

Är denna kurs något för mig?

Om du sitter med semesterlistor och tycker att det är svårt att planera för sommaren eller att anställda inte ansöker om ledighet som är brukligt är denna kursen för dig. Den ger svar på frågor som uppkommer i samband med alla ledigheter som en medarbetare kan tänkas begära och vilka rättigheter som du som arbetsgivare har att begränsa en ansökan om ledighet och vilka skyldigheter som ankommer arbetstagaren i samband med att ledigheten begärs.

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till chefer, arbetsledare och arbetsgivarföreträdare med ansvar för att anställda och leda arbetet i en verksamhet.

Vi kommer bland annat gå igenom:

  • Grundläggande semesterrättigheter
  • Arbetsgivarens semesterplanering
  • Rättigheter som arbetsgivaren ensidigt kan besluta om
  • Semester i samband med arbetsbrist
  • Semester i samband med sjukdom
  • Semesterlön och semesterersättning
  • Studieledighet och annan ledighet
  • Facklig tid och rätten att vara ledig som facklig förtroendeman/skyddsombud

Datum, ort och anmälan

5 december, Stockholm 9.00 -12.00. Anmäl dig här

Kostnad

Medlem i IDEA 1 125 kr inklusive moms.
Ej medlem i IDEA  1 690 kr inklusive moms.

Kursmaterial, lunch och kaffe ingår