Arbetsmiljö

Med en god arbetsmiljö förebyggs sjukskrivningar och risken för arbetsrelaterade olyckor. Ansvaret för arbetsmiljön ligger på arbetsgivaren.Regelverket om arbetsmiljö ställer krav på att arbetsgivaren systematiskt måste undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera arbetsmiljön utifrån de risker som finns inom verksamheten. Arbetsmiljöarbetet upplevs dock ofta som krångligt, bland annat på grund av kraven på dokumentation. Men vad innebär egentligen begreppet arbetsmiljö? Och hur uppnår arbetsgivaren en god arbetsmiljö?

Under den här heldagskursen går vi igenom regelverket inom arbetsmiljöområdet, var ansvaret ligger inom verksamheten, det systematiska arbetsmiljöarbetet och hur en delegering ska göras. Vi går även igenom vad som gäller vid olyckor och tillbud samt arbetsanpassning och rehabilitering. Kursen inkluderar även olika övningar varvat med rättsfall från verkligheten.

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till chefer, arbetsledare och arbetsgivarföreträdare med ansvar för arbetsmiljön.

Varför ska jag gå kursen?

Skapa en grundläggande förståelse för ämnet och insikt i hur arbetsmiljöarbetet ska utformas.

Innehåll

  • Grunder i regelverket
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Samverkan inom arbetsmiljö
  • Ansvar och delegering
  • Arbetsanpassning och rehabilitering
  • Arbetsmiljöarbetet i vardagen

Datum, ort och anmälan

Inga planerade utbildningstillfällen under våren

Kostnad

Medlem i IDEA 2 250 kr, inklusive moms.
Inte medlem 3 375 kr inklusive moms.

Kursmaterial, lunch och kaffe ingår.