Arbetsmiljö

En god arbetsmiljö tar hänsyn till såväl yttre som inre faktorer. Inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet ska arbetsgivaren arbeta med riskfaktorer som exempelvis buller, hot och våld. En god arbetsmiljö tar dock även hänsyn till inre faktorer som arbetsbelastning, stress och trivsel. Inom ramen för organisatorisk och social arbetsmiljö regleras hur arbetet styrs och kommuniceras samt hur medarbetarna på arbetsplatsen ska interagera med varandra. men hur skapar och säkerställer arbetsgivaren en god organisatorisk och social arbetsmiljö.

I denna fördjupningskurs går vi igenom hur arbetsgivaren ska genomföra arbetsmiljöarbetet med hänsyn till organisatoriska och sociala faktorer. Vi tittar även på problemsituationer med kränkande särbehandling samt hur arbetsgivaren kan hantera dem. Kursen inkluderar praktiska exempel och utrymme för diskussioner. Vi varvar olika övningar med rättsfall från verkligheten.

Syftet med kursen?

Att skapa en fördjupad förståelse för det systematiska arbetsmiljöarbetet och metod för arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö.

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till arbetsgivarföreträdare, chefer, personal- och arbetsmiljöansvariga.

Vi kommer bland annat gå igenom:

  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Arbetsbelastning och arbetstid
  • Kontrollerande eller stödjande ledarskap
  • Kommunikation och feedback
  • Kränkande särbehandling

Förkunskaper

IDEAs grundkurs i Arbetsmiljö eller annan därmed jämförlig utbildning

Datum, ort och anmälan

14 februari 10.00 – 16.00, Stockholm Till anmälan Observera nytt datum
27 februari 10.00 – 16.00, Göteborg   Till anmälan

Kostnad

Medlem i IDEA 2 250 kr inklusive moms.
Ej medlem i IDEA  3 375 kr inklusive moms.

Kursmaterial, lunch och kaffe ingår