Arbetsmiljökurs

Som arbetsgivare har man huvudansvaret för arbetsmiljön och måste veta sitt ansvar, sätta planer och utföra aktiva åtgärder. Man måste arbeta för att motverka och förebygga ohälsa och olycksfall för alla anställda men även för sina frivilliga/volontärer som utför arbetsrelaterad uppgifter. Arbetstagaren har också ett aktivt ansvar att medverka till att arbetsmiljön blir bra där man behöver sätta mål och leda arbetet, samt veta vilka krav som ställs för samverkan.

Varför ska jag gå kursen?

Både av ekonomiska och personella skäl är det av vikt att arbeta för ett hållbart arbetsliv, att stress hanteras så att den inte blir skadlig, att kränkande särbehandling förebyggs och att det finns bra rutiner för att hantera frågorna. Vi ger dig konkreta verktyg till hjälp i din vardag.

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till chefer, arbetsledare och arbetsgivarföreträdare med ansvar för arbetsmiljön.

Vi kommer bland annat gå igenom:

  • vad som är arbetsmiljö i er organisation
  • relevanta lagar och regler
  • hur systematiskt arbetsmiljöarbete kan utföras
  • råd kring hantering av personkonflikter
  • tankar kring stress och hälsa
  • rehabilitering och arbetsgivarens ansvar

Datum, ort och anmälan

Inga kurstillfällen förrän till hösten

Kostnad

Medlem i IDEA 2 250 kr inklusive moms.
Ej medlem i IDEA  3 375 kr inklusive moms.

Kursmaterial, lunch och kaffe ingår