Arbetsrätt

Grundkursen ger en introduktion över de arbetsrättsliga områden som du som arbetsgivare ansvarar för och bör känna till.

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till dig som är arbetsgivare/förtroendevald med personalrelaterade uppgifter och som inte har någon /har begränsad erfarenhet av det arbetsrättsliga området.

Varför ska jag gå kursen?

Kursen berör de delar av arbetsrätten som en arbetsgivare ofta kommer i kontakt med och behöver känna till. Vi går igenom vanliga frågorna och du får med dig konkreta tips och checklistor som du har användning för i din vardag.

Innehåll:

  • Grunder i Lagen om anställningsskydd (LAS), medbestämmandelagen (MBL), Diskrimineringslagen (DL).
  • Regler vid anställning
  • Anställningsformer enligt lag och avtal
  • Rollfördelning i en ideell organisation
  • Arbetsledningsrätten
  • Ledighetsgrunder
  • Diskussionsuppgifter

Datum, ort och anmälan

Nytt datum för kurstillfälle kommer inom kort

Kostnad

Medlem i IDEA 2 250 kr, inklusive moms.
Inte medlem 3 375  kr, inklusive moms.

Kursmaterial, lunch och kaffe ingår.