Arbetsrätt

Fortsättningskursen i arbetsrätt ger en fördjupad kunskap över viktiga delar inom arbetsrätten.

Vi tar bland annat upp processen kring verksamhetsförändringar som kan medföra att du som arbetsgivare måste säga upp personal på grund av arbetsbrist. Vidare går vi igenom hur arbetsgivaren hanterar en anställd som missköter sitt arbete eller kanske har svårt att samarbeta med andra.

Vi går igenom juridiken kring arbetsgivarens förberedelser och genomförande av olika slags förhandlingar. Du får också praktiskt träna förhandlingsteknik i ett rollspel. Ett kortare instuderingsmaterial kommer därför att översändas i god tid innan kursdagen.

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till dig som är arbetsgivare/förtroendevald och har gått IDEAs grundkurs i arbetsrätt eller har grundläggande kunskaper kring MBL och LAS.

Innehåll

  • Avsluta anställning på grund av arbetsbrist och personliga förhållanden
  • Förhandlingar med de fackliga organisationerna
  • Att planera och genomföra en förhandling
  • Formalia vid uppsägningar/avsked
  • Preskriptionsregler
  • AD-domar

Datum, ort och anmälan

4 mars 10.00 – 16.00, Göteborg     Till anmälan
11 mars 10.00 – 16.00, Stockholm Till anmälan

Kostnad

Medlem i IDEA 2 250 kr, inklusive moms.
Inte medlem 3 375 kr inklusive moms.

Kursmaterial, lunch och kaffe ingår.