Att förbättra ditt styrelsearbete

I en förening är det inte ovanligt att olika motstridiga åsikter förekommer. Detta är normalt och vill man som medlem i en förening påverka detta är det brukligt att motionera om det som föreningen ska fatta beslut om. Som ledamot i en styrelse däremot företräder en person inte sig själv utan hela föreningen och måste agera och ta ansvar enligt de stadgar och överordnade beslut som fattats av föreningen. Det är inte ovanligt att styrelsearbetet försvåras på grund av att rollerna, besluten eller vem som bär ansvar för ett beslut är otydligt.

För att arbetet i styrelsen ska fungera bättre behöver både form, engagemang, arbetsordning och ansvar tydliggöras. Hur ska styrelsen hantera olika åsikter? Vad kan styrelseledamot göra om denne inte delar/eller kan ta ansvar för ett beslut som majoriteten fattat? Hur kan styrelsens ledamöter undvika att hamna i personliga konflikter? Vad kan man göra för att behålla ett engagemang och drivkraft hos styrelseledamöter men samtidigt uppträda professionellt och enligt spelreglerna?

Är denna kurs något för mig?

Styrelseengagemang ska uppfattas som meningsfullt och/eller roligt. Ibland finns det saker som hindrar detta utan att man vet vad det är, s.k. energitjuvar? Det kan handla om att styrelsearbetet inte är tillräckligt fokuserat, effektivt eller felriktat. Det kan också vara ”lågt i tak” och att inte allas synpunkter tas till vara, man känner sig underordnad. Sådana insikter kommer bli tydliga under kursen, men också olika tips som gör styrelsearbetet lättar.

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till chefer, styrelseordföranden, styrelseledamöter m fl.

Kursen innehåller:

  • Varför man engagerar sig i förening/stiftelse
  • Formalia
  • Vad är en lämplig sammansättning och hur bör/kan sammanträdena förbättras
  • Frågor om ekonomi
  • Planering och utvärdering av föreningens/stiftelsens/styrelsens arbete
  • Ansvar och rätten att ingå avtal
  • Praktiska fall och ev. lösningar
  • Analysarbete – vem behövs till styrelsens sammansättning?

 Datum, ort och anmälan

26 november, Stockholm 9.00 – 12.00 Anmäl dig här

Kostnad

Medlem i IDEA 1 125 kr inklusive moms.
Ej medlem i IDEA 1 690 kr inklusive moms.

Kursmaterial och fika ingår