Att möta facket

Att möta facket ska inte vara obehagligt utan är en del av arbetsgivarens professionella kontakter med sina medarbetare och deras representanter. Som arbetsgivare är det viktigt att vara trovärdig och trygg och därför viktigt att ha kunskap om de grundläggande reglerna känna till och navigera mellan de grundläggande reglerna och frågorna som styr förhållandena mellan parterna på arbetsmarknaden utifrån arbetsgivarens perspektiv.

Är denna kurs något för mig?

Att möta facket – ger Dig som arbetsgivare, som har en lokal facklig klubb som motpart eller som endast sporadiskt kallar till möte och träffar ombudsman från facket, en grund att utgå från vid möten med facket. Vi går igenom regelverket för hur parterna formellt ska umgås med varandra, men även förhandlingstips och att inse att en framgångsrik förhandling är inte alltid ”rätt eller fel” utan halva jobbet är att ”ha koll på psykologin”.

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till chefer, arbetsledare och arbetsgivarföreträdare

Kursen innehåller:

  • Regelverket i medbestämmandelagen
  • Genomgång av olika sorters förhandlingar
  • Framgångsfaktorer i en förhandling
  • Förhandlingstips
  • Förhandlingsspel

Datum, ort och anmälan

Inga fler kurser planeras för hösten

 Kostnad

Medlem i IDEA 1 125 kr inklusive moms.
Ej medlem i IDEA  1 690 kr inklusive moms.

Kursmaterial och fika ingår