Att möta facket

Oavsett om du som arbetsgivare är bunden av kollektivavtal eller inte behöver du vara förberedd på att kunna möta facket. Facket har inte dina intressen i fokus, utan sin/sina medlemmars eller sin organisations. Man kan säga att du som arbetsgivare har ett annat intresse än arbetstagarparten/facket i en fråga som du behöver ta vara på.

För att uppnå ditt mål i förhandlingen behöver du förbereda dig så noga det går och i bästa fall kan ditt mål sammanfalla med arbetstagarpartens och resultera i en ”vinna/vinna-situation”. För att förutsättningarna för att uppnå goda resultat ska vara så optimala som möjligt behöver du som arbetsgivare känna till de spelregler som gäller på arbetsmarknaden. du, såväl som facket, måste kunna känna trygghet, säkerhet och tillförlitlighet i mötet som du har tillsammans med facket.

Den här kursen tar upp i vilka avseende du har kontakt med facket, hur du möter dem och vilka förberedelser som du behöver vidta innan mötet med facket blir av. Det blir både teori och praktik för hur en förhandling kan gå till och vad man behöver tänka på i olika situationer. Vi tar upp vilka olika typer av förhandlingar som finns på arbetsmarknaden, formkrav för dokumentation och när förhandlingen inleds, avbryts och är avslutad. Vidare tar vi upp vad en part har för rättigheter i en förhandling och vilket bemötande kan en förhandlare förvänta sig av motparten.

Varför ska jag gå kursen?

Som arbetsgivare måste du ibland ikläda dig rollen som förhandlare. En förhandlare blir bättre och bättre genom övning i praktiken. Det är viktigt att får känna när en förhandling blivit lyckad och det är inte farligt att misslyckas eller ha mindre framgångar. Det måste få bli så ibland. Du som genomgår denna kurs kommer på ett konkret och praktiskt sätt få del av de verktyg som gör dig tydligare som arbetsgivare och som samtalspart. Med detta i bagaget får du därefter möjlighet att på egen hand pröva din förmåga.

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till personalansvariga, chefer, arbetsledare och arbetsgivarföreträdare som inte har vana att själv agera arbetsgivare gentemot facket men som borde detta eller kommer att göra detta i sin roll.

Vi kommer bland annat gå igenom:

  • Förhandlingens grunder
  • Formalia i förhandlingen
  • Olika typer av förhandlingar
  • Skriva kollektivavtal
  • Tvister och tvisternas grunder
  • Förhandlingsförberedelser
  • Förhandlingstips
  • Hur kommer man vidare…..
  • Förhandlingsspel

Datum, ort och anmälan

23 januari, 13.00 – 16.00, Stockholm. Anmäl dig här
12 februari, 09.30 – 12.00, Stockholm. Anmäl dig här
6 mars, 13.00 – 16.00, Stockholm. Anmäl dig här

Kostnad

Medlem i IDEA 1 125 kr inklusive moms.
Ej medlem i IDEA  1 690 kr inklusive moms.

10 % rabatt vid anmäla före den 9 januari.

Kurshållare

Sten Lycke