Att samverka om/med arbetsmiljö

Arbetsgivaren har ett ensidigt ansvar för att arbetsmiljön är tillfredsställande och är god. För att åstadkomma detta måste arbetsgivaren systematiskt undersöka, genomföra, kontrollera och utvärdera arbetsmiljön samt bedöma eventuella risker som kan uppstå i verksamheten. Att arbeta med arbetsmiljö är besvärligt i början då det kräver en hel del dokumentation. Men när väl denna är på plats bör arbetsmiljöarbetet verkligen kunna innebära fördelar för alla verksamheter.

Arbetsgivaren är inte ensam i sitt arbetsmiljöarbete, även om man är ansvarig. Till sin hjälp har arbetsgivaren chefer, skyddsombud eller skyddskommittéer. Kanske verksamheten får besök av ett regionalt skyddsombud?

Det är därför viktigt att arbetsmiljöarbetet inom den egna verksamheten är strukturerad och att de roller som finns är klara och tydliga och vad dessa respektive kan bidraga med i det gemensamma arbetsmiljöarbetet.

Är denna kurs något för mig?

Söker du efter att få ordning på arbetsmiljöfrågorna och tycker du att det verkar krångligt och formellt, så är kursen för dig. Kursen ska få dig att förstå att det inte är så svårt och formellt med arbetsmiljö utan att det bygger på sunt förnuft, men att det måste finnas en dokumentation för hur arbetsmiljön ska utformas m.m. Dessutom ska vi få ordning på dokumenten så att arbetsmiljöarbetet inte hänger på en eller flera eldsjälar utan på ett professionellt arbetsgivaransvar.

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till chefer, arbetsledare och arbetsgivarföreträdare

Kursen innehåller:

  • Grunder i arbetsmiljölagstiftningen
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Cyklisk dokumentation för hur ett årligt arbetsmiljöarbete kan läggas upp
  • Samverkan
  • Roller och ansvar inom arbetsmiljöarbetet
  • Delegation
  • Anmälan om olycksfall och tillbud

Datum, ort och anmälan

22 oktober, Stockholm 13.00 – 16.00. Anmäl dig här

Kostnad

Medlem i IDEA 1 125 kr inklusive moms.
Ej medlem i IDEA 1 690 kr inklusive moms.

Kursmaterial och fika ingår