Att schemalägga och effektivisera förläggningen av arbetstiden

Hur kan jag bäst leda arbetet i verksamheten genom att schemalägga medarbetarna? Bedrivs verksamhet bara på kontorsarbetstid, har verksamheten butikstider eller har man verksamhet såväl kvällar som helger? Är det bäst att nyttja målstyrt arbetstidsförläggning eller får verksamheten en större stabilitet genom att reglera arbetstidsförläggningen.
Dessa frågor är viktiga att sätta sig in i då schemaläggning kan utgöra ett sätt att effektivisera arbetet, att använda medel på bästa sätt och få ut ett resultat som bättre motsvarar arbetsinsatsen. Schemaläggning kan vara ett sätt att effektivisera arbetet i en verksamhet. Arbetstider och scheman utgör också en del av den gemensamma arbetsmiljön.

Är denna kurs något för mig?

Som arbetsgivare ska man tänka på vad som är bäst för verksamheten. Med denna utgångspunkt ges kursdeltagaren verktyg för att genom schemaläggning se möjliga effektiviseringar inom arbetstidsområdet, vilka begränsningar som finns och fördelarna med att omfattas av kollektivavtal än att inte göra det. Ska man dela på ansvaret för förläggningen av arbetstiden?

Vilket inflytande och behov finns det för arbetsgivaren att tillse att det faktiskt finns personal som kan arbeta när det är nödvändigt. Om man har behov av att personal ska finnas i tjänst vissa tidpunkter är det självfallet också bra att känna till hur mycket och hur ofta som personer kan schemaläggas.

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till chefer, arbetsledare och arbetsgivarföreträdare med rekryteringsansvar.

Kursen innehåller:

  • Arbetstidsmodeller
  • Schemamodeller
  • Villkor i samband med arbetstidsförläggning
  • Arbetstid är inte detsamma som pengar.
  • Skyddsaspekter på arbetsmiljön i samband med arbetstidsförläggning
  • Övertid, mertid, jour och beredskap

Datum, ort och anmälan

26 november, Stockholm, 13.00 16.00. Anmäl dig här

Kostnad

Medlem i IDEA 1 125 kr inklusive moms.
Ej medlem i IDEA  1 690 kr inklusive moms.

Kursmaterial och fika ingår