Att vara arbetsgivaren som undviker onödiga uppsägningar

Alla arbetsgivare har en policy för hur man vill att de anställda ska arbeta, uppföra sig och vilken kvalitet som verksamheten ska ha. Varför finns verksamheten? En del arbetsgivare har detta nedtecknat i en policy med gemensamma regler och värderingar, medan andra har detta mer informellt och upplysningsvis i verksamheten.

Som arbetsgivare får du räkna med att inte alla medarbetare delar dina värderingar eller utför ett arbete som du tycker är bra. Medarbetare kan missköta sig på många sätt och ha samarbetssvårigheter med chefer och kollegor. Men det är inte så att du som arbetsgivare kan göra dig av med personal bara för att de inte utför arbetet på det sätt som du önskar. Det krävs betydligt mer av dig som arbetsgivare för att du ska ha framgång i en sådan process. Detta kommer vi att diskutera under utbildningen.

Ibland utför anställda handlingar som du över huvud taget inte behöver acceptera. I sådana fall brukar det finnas förutsättningar att ”avskeda” medarbetaren.

Är denna kursen något för mig?

Om du har medarbetare som Du ska arbetsleda i verksamheten är det ofrånkomligt att du emellanåt hamnar i situationer där du först blir frustrerad över varför dina medarbetare inte gör som du instruerar dem till? Sedan infinner sig situationen att Du helst av allt skulle vilja avsluta anställningen. Du vet dock att detta är svårt. Vill du bli säkrare som arbetsgivare och veta hur du ska hantera sådana här situationer är detta en kurs för dig!

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till chefer, arbetsledare och arbetsgivarföreträdare med rekryteringsansvar.

Kursen innehåller:

  • Metoder för tillrättavisningar
  • Erinringar
  • Begreppet dokumentation
  • Formalia vid uppsägningar
  • Begreppet personliga skäl
  • Misskötsamhet
  • Samarbetssvårigheter
  • Avsked
  • Genomgång av praxis och rättsfall
  • Förhandlingsspel.

Datum, ort och anmälan

14 november, Stockholm, kl 13.oo – 16.00. Anmäl dig här

Kostnad

Medlem i IDEA 1 125 kr inklusive moms.
Ej medlem i IDEA  1 690 kr inklusive moms.

Kursmaterial och fika ingår.