Cirkelledaravtalet

Lär dig mer om Cirkelledaravtalets allmänna bestämmelser och avtalets utformning i sin helhet. Under kursen kommer du att få omsätta dina kunskaper i praktiska övningar.

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig i första hand till studieförbundens löne- och personalhandläggare som praktiskt tillämpar Kollektivavtal för cirkelledare m fl ledare/lärare, men även chefer och förtroendevalda med personalansvar har nytta av kursen.

Varför ska jag gå kursen?

Du får god inblick i avtalets uppbyggnad med gemensamma bestämmelser och särbestämmelser. Vi varvar genomgång av kollektivavtalets allmänna anställningsvillkor och arbetsrättsliga regler med gruppövningar för bättre förståelse och insikt i avtalets tillämpning.

Innehåll

 • Avtalets omfattning
 • Allmänna åligganden
 • Anställning
 • Arbetstid
 • Semester
 • Tjänstgöringsfri tid
 • Sjuklön
 • Föräldralön
 • Tjänstledighet
 • Resekostnadsersättning och traktamente
 • Facklig förtroendeman
 • Uppsägning

Datum, ort och anmälan

14 mars kl 9:30 – 12:00, Stockholm. Anmäl dig här

Sista anmälningsdag onsdagen den 6 mars .

Kostnad

10 % rabatt vid anmäla före den 9 januari.

Medlem i IDEA 1 125 kr, inklusive moms.
Ej medlem 1 690 kr, inklusive moms.

Kursledare

Sten Lycke