Föreningsrätt

”Vill du vara med i styrelsen?” Det är en vanlig fråga till förenings- och stiftelseaktiva personer som engagerar sig i ideella organisationer. Få personer vet egentligen vad uppdraget egentligen innebär, utan accepterar att anta erbjudandet om en styrelseplats, trots att uppdraget inte helt tydligt. Oklarheter får en nyvald styrelseledamot så småningom klart för sig. Det är dock otur om bilden av ett stort engagemang klarnar i takt med att entusiasmen svalnar!

Varför ska jag gå kursen?

Denna halvdagskurs har som huvudsyfte att presentera vägar till att uppnå ett gott styrelsearbete, vad detta innebär och hur en ideell verksamhet utvecklas, förvaltas och förändras. Grunden för den ideella verksamheten är dess syfte, men en central fråga är vad den ideella verksamheten har för ekonomiska ramar och juridisk status.

Det är personer/människor som erbjuder sina tjänster i ett styrelsearbete. Där det finns människor finns det alltid slitningar. Hur skapar man rätt förutsättningar för styrelsearbetet, finns det formella möjligheter att dela upp ansvaret mellan styrelse och kansli och kan man uttrycka att det finns förutsättningar att effektivisera en styrelses arbete?

En förening/stiftelse byter regelbundet ut en eller flera personer i sin styrelse. Detta innebär att det kommer nytt blod och nya krafter till verksamheten, men också kanske avbrott och möjligheter till nystart.  I seminariet tar vi därför upp formalia och formkrav för ideella verksamheter, styrelsens kommunikativa skyldigheter samt vilket ansvar och juridiska åtaganden som styrelsen ikläder sig.

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till styrelseledamöter eller presumtiva styrelseledamöter i verksamheter som är medlemmar i IDEA. Kursen vänder sig också till föreningar som ännu inte är medlemmar i IDEA. Om medlemskap tecknas i samband med anmälan till kursen eller i samband med deltagande i kursen kan en del av medlemsavgiften återbetalas.

Vi kommer bland annat gå igenom:

 • Vad är bra styrelsearbetet?
 • Formalia i form av:
  – juridisk person och lagstiftning
  – stadgar/stiftelseurkund
  – firmatecknare m.m.
 • Personliga förutsättningar / hur löser vi konflikter/kris
 • Varför är vi valda – styrelsens sammansättning
 • Ekonomi och rapportering
 • Utvärdering av arbetet
 • Styrelsens ansvar och personligt ansvar
 • Praktiska problemlösningar

Datum, ort och anmälan

Inga kurstillfällen förrän till hösten

Kostnad

Medlem i IDEA 1 125 kr inklusive moms.
Ej medlem i IDEA  1 690 kr inklusive moms.

Kurshållare

Sten Lycke