Grundkurs i arbetsrätt

Den här kursen ger en introduktion över de arbetsrättsliga områden som du som arbetsgivare ansvarar för. Vi börjar med att gå igenom den svenska modellen för att sedan fokusera på att anställa, anställningsformer, vad som reglerar en anställning och medbestämmandelagen.

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till dig som är arbetsgivare/förtroendevald och som inte har någon eller lite erfarenhet av det arbetsrättsliga området. Kursen är ett krav för att senare gå Fortsättning Arbetsrätt.

Varför ska jag gå kursen?

Det här är kursen berör de delar av arbetsrätten som en arbetsgivare ofta kommer i kontakt med och behöver känna till. Vi går igenom de vanligaste frågorna och du får med dig konkreta tips och checklistor som du har användning för i din vardag.

Innehåll

  • Anställa
  • Anställningsformer enligt lag och avtal
  • Vad reglerar anställningsvillkor
  • MBL

Datum, ort och anmälan

Inga kurstillfällen förrän till hösten

Kostnad

Medlem i IDEA 2 250 kr
Ej medlem i  IDEA 3 375 kr

Kursmaterial, lunch och kaffe ingår

Kurshållare

Mattias Blomberg