Lönerevision

Kom och lyssna, få inspiration och insikt om hur du ska förklara sambanden mellan löneutveckling och goda arbetsresultat.

Vi går igenom grunderna för lönerevision i kollektivavtalen och hur ett lönesamtal kan få högre kvalitet.

Ett bra lönesamtal mellan dig som arbetsgivare och organisationens medarbetare där kriterier för löneökningar klart framgår ger ett bra stöd också i lönesättningen.
Det  ska ge en tydlig bild av hur du som arbetsgivare ser på arbetet som arbetstagaren har gjort och kan lättare förklara varför du har satt en viss lön.

Vi kommer bland annat gå igenom:

  • Vilka faktorer som påverkar lönens storlek
  • Avtalskonstruktioner
  • Lönekriterier
  • Tips inför lönesamtalet

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till chefer, arbetsledare och arbetsgivarföreträdare med ansvar för lönesättning

Varför ska jag delta?

För att förstå löneprocessen och göra lönesättningen smidigare.

Datum och anmälan

4 april 2019, kl. 10.30 – 12.00, Postmuseum, Lilla Nygatan 6, Stockholm Anmäl dig här
15 april 2019, 9.00 – 12.00, Centralhuset Konferens , Nils Ericsonsplatsen 4, Göteborg Anmäl dig här

Kostnad

Kursen kostar ingenting men vid oanmäld frånvaro debiteras 500 kr.

Kursledare

Sten Lycke