Rått men hjärtligt

I vågen av #metoo har trakasserier på arbetsplatserna satts i fokus: alla har rätt att känna sig trygga på sin arbetsplats. En av de återkommande frågorna är: vad gör din arbetsgivare?

Sexuella trakasserier och trakasserier är ett arbetsmiljöproblem. Som arbetsgivare har du huvudansvaret för arbetsmiljön men arbetstagaren har också ett aktivt ansvar att medverka till att arbetsmiljön blir bra. Den här kursen belyser hur du som arbetsgivare kan arbeta (pro)aktivt i din organisation med arbetsmiljö med fokus på trakasserier och belyser roller, ansvar och allas medverkan i arbetsmiljöarbetet.

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till chefer, arbetsledare och arbetsgivarföreträdare med ansvar för arbetsmiljön.

Varför ska jag gå kursen?

Som arbetsgivare har du huvudansvaret för arbetsmiljön och ska vidta alla åtgärder som behövs för att motverka och förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall. Du måste därför veta vad ansvaret innebär, sätta planer och utföra aktiva åtgärder. Du ska arbeta för att motverka och förebygga ohälsa och olycksfall för anställda men även för era frivilliga/volontärer som utför arbetsrelaterad uppgifter.

Innehåll

Under dagen går vi igenom

  • Vad är arbetsmiljö i din organisation
  • Relevanta lagar och regler
  • Hur kan systematiskt arbetsmiljöarbete utföras
  • Reflektioner om trakasserier

Datum, ort och anmälan

5 februari 2019 kl 9.30 – 12.30, Stockholm  Anmäl dig här

Kostnad

10 % rabatt vid anmäla före den 9 januari.

Medlem i IDEA 1 125 kr inklusive moms.
Ej medlem i IDEA 1 690 kr inklusive moms.

Kurshållare

Sten Lycke