Tema anställa

För dig som vill bli en bättre arbetsgivare finns nu möjligheten att gå en heldagskurs med temat anställa. Fokus ligger på praktiska kunskaper som du ska kunna använda i ditt dagliga arbete. En viktig del av dagen är de gemensamma övningar och diskussionerna som skapas när vi möts.

Dagen är en av fyra temadagar i en serie med fördjupningskurser som IDEA erbjuder. Andra teman är arbetsmiljö, förhandling och avsluta anställning. Fördjupningskurserna kräver mer av sina deltagare både vad det gäller förarbete och deltagande. Temadagen berör delar av arbetsrätten som en erfaren arbetsgivare återkommande möter i sitt arbetsliv. Vi går igenom hur man kan angripa och resonera i frågeställningar som dyker upp på temat anställa.

Inför kursdagen får du skriftligt material att läsa in dig på innehållande bland annat rättsfall, lagtext och blanketter. För att kunna tillgodogöra dig temadagen på bästa sätt utgår kursledarna från att du är insatt i materialet. Inläsningen beräknas ta en arbetsdag.

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till dig som är arbetsgivare/förtroendevald och har erfarenhet av rollen som arbetsgivare.

Varför ska jag gå kursen?

Syftet med dagen är att du ska veta hur ett anställningsförhållande uppstår, vad som reglerar anställningsförhållandet och frågor som följer av det, som principer vid lön och ledighet.

Innehåll

  • Att anställa
  • Lön
  • Semester/ledighetsregler
  • Regelverk
  • Konkurrensklausuler/sekretess

Datum, ort och anmälan

6 februari kl. 9.30 – 16.30, Anmäl dig här
Sensus möte, Klara Södra kyrkogata 1, plan 9, Stockholm

Kostnad

10 % rabatt vid anmäla före den 9 januari.

För medlem i IDEA 3 500 kr, inkl moms
Ej medlem 5 250 kr, inkl moms
Kursmaterial, Fika och Lunch ingår

Kursledare

Arbetsrättsjurist från IDEA