Tema Arbetsmiljö

För dig som vill bli en bättre arbetsgivare finns nu möjligheten att gå en heldagskurs med temat arbetsmiljö. Fokus ligger på praktiska kunskaper som du ska kunna använda i ditt dagliga arbete. En viktig del av dagen är de gemensamma övningar och diskussionerna som skapas när vi möts.

Dagen är en av fyra temadagar i en serie med fördjupningskurser som IDEA erbjuder. Andra teman är anställa, förhandling och avsluta anställning. Fördjupningskurserna kräver mer av sina deltagare både vad det gäller förarbete och deltagande. Temadagen berör delar av arbetsrätten som en erfaren arbetsgivare återkommande möter i sitt arbetsliv. Vi går igenom hur man kan angripa och resonera i frågeställningar som dyker upp på temat arbetsmiljö.

Inför kursdagen får du skriftligt material att läsa in dig på innehållande bl.a. rättsfall, rapporter och föreskrifter. För att kunna tillgodogöra dig temadagen på bästa sätt utgår kursledarna från att du är insatt i materialet. Inläsningen beräknas ta en arbetsdag.

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till dig som är arbetsgivare/förtroendevald och har erfarenhet av rollen som arbetsgivare.

Varför ska jag gå kursen?

Syftet med dagen är att du ska reflektera över arbetsmiljön i din organisation och civilsamhället i stort. Tillsammans ska vi diskutera verktyg att hantera systematiskt arbetsmiljöarbete, organisatorisk och social arbetsmiljö, diskriminering och sjukskrivningar.

Innehåll

  • Parterna och verktygen
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Rehabilitering

Datum, ort och anmälan

19 februari kl 9.30-16.30  Anmäl dig här
Kurslokal: Sensus möte, Klara södra kyrkogata 1, plan 9, Stockholm.

Kostnad

10 % rabatt vid anmäla före den 9 januari.

För medlem i IDEA 3 500 kr inkl. moms.
Ej medlem i IDEA 5 250 kr inkl. moms.
Kursmaterial, fika och lunch ingår.

Kursledare

Arbetsrättsjurist från IDEA