Tema avsluta anställning

För dig som vill bli en bättre arbetsgivare finns nu möjligheten att gå en heldagskurs med temat avsluta anställning. Fokus ligger på praktiska kunskaper som du ska kunna använda i ditt dagliga arbete. En viktig del av dagen är de gemensamma övningar och diskussionerna som skapas när vi möts.

En anställning kan sägas upp på grund av arbetsbrist eller personliga skäl. Syftet med dagen är att du ska få fördjupad kännedom om de arbetsrättsliga reglerna vid uppsägning och avsked av personliga skäl. Hur ska en arbetsgivare hantera en anställd som missköter sig och vad krävs för ett avsked?  Kursen tar upp rättsläget kring personliga skäl utifrån bl.a. misskötsamhet, samarbetssvårigheter, brott inom/utom anställningen och sjukdom. Vi kommer även att gå igenom arbetsbrist utifrån regler i anställningslagen (LAS), medbestämmandelagen (MBL) och kollektivavtal.

Inför kursdagen får du skriftligt material att läsa in dig på innehållande bl.a. rättsfall, rapporter och föreskrifter. För att kunna tillgodogöra dig temadagen på bästa sätt utgår kursledarna från att du är insatt i materialet. Inläsningen beräknas ta en arbetsdag.

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till dig som är arbetsgivare/förtroendevald och har erfarenhet av rollen som arbetsgivare.

Varför ska jag gå kursen?

Dagen är en av fyra temadagar i en serie med fördjupningskurser som IDEA erbjuder. Andra teman är anställa, arbetsmiljö och förhandling. Fördjupningskurserna kräver mer av sina deltagare både vad det gäller förarbete och deltagande. Temadagen berör delar av arbetsrätten som en erfaren arbetsgivare återkommande möter i sitt arbetsliv. Vi går igenom hur man kan angripa och resonera i frågeställningar som dyker upp på temat avsluta anställning.

Innehåll

  • Hur går arbetsgivaren tillväga för att vidta en uppsägning/avsked?
  • Vad krävs för att arbetsgivaren kan vidta en uppsägning eller ett avsked?
  • Muntlig och skriftlig tillrättavisning
  • Saklig grund-begreppet
  • Omplaceringsskyldigheten
  • Turordning

Datum, ort och anmälan

28 mars 2019 kl 9.30-16.30, Anmäl dig här
Sensus möte, Klara södra kyrkogata 1, plan 9, Stockholm

Kostnad

10 % rabatt vid anmäla före den 9 januari.

Medlem i IDEA      3 500 kr inklusive moms.
Ej medlem             5 250 kr inklusive moms.

Kursmaterial, fika och lunch ingår.

Kursledare

Arbetsrättsjurist från IDEA