Tema förhandling

För dig som vill bli en bättre arbetsgivare finns nu möjligheten att gå en heldagskurs med temat förhandling. Fokus ligger på praktiska kunskaper som du ska kunna använda i ditt dagliga arbete. En viktig del av dagen är de gemensamma övningar och diskussionerna som skapas när vi möts.

Syftet med dagen är att du få bättre kännedom om den svenska modellen och de ramar som du har att förhålla dig till som arbetsgivare och relationen till fackliga förtroendemän och skyddsombud. Vi går igenom juridiken med grunderna i medbestämmandelagen (MBL), arbetsgivarens förberedelser och genomförande av olika slags förhandlingar. Du får också praktiskt träna olika förhandlingssituationer.

Inför kursdagen får du skriftligt material att läsa in dig på innehållande bl.a. rättsfall, rapporter och föreskrifter. För att kunna tillgodogöra dig temadagen på bästa sätt utgår kursledarna från att du är insatt i materialet. Inläsningen beräknas ta en arbetsdag.

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till dig som är arbetsgivare/förtroendevald och har erfarenhet av rollen som arbetsgivare.

Varför ska jag gå kursen?

Dagen är en av fyra temadagar i en serie med fördjupningskurser som IDEA erbjuder. Andra teman är anställa, arbetsmiljö och avsluta anställning. Fördjupningskurserna kräver mer av sina deltagare både vad det gäller förarbete och deltagande. Temadagen berör delar av arbetsrätten som en erfaren arbetsgivare återkommande möter i sitt arbetsliv. Vi går igenom hur man kan angripa och resonera i frågeställningar som dyker upp på temat förhandling.

Innehåll

  • Regler i MBL och kollektivavtalens förhandlingsordningar
  • Olika typer av förhandlingar
  • Juridiken kring förhandling i samband med driftsinskränkning
  • Vikten av förberedelser och att bygga goda relationer
  • Ajournera, avsluta eller frånträda en förhandling
  • Vad händer när man inte är överens?
  • Olika förhandlingssituationer – praktisk träning

Datum, ort och anmälan

13 mars 2019 kl 9.30-16.30, Anmäl dig här
Sensus möte, Klara södra kyrkogata 1, plan 9, Stockholm

Kostnad

10 % rabatt vid anmäla före den 9 januari.

Medlem i IDEA     3 500 kr inkl. moms.
Ej medlem            5 250 kr inkl. moms.
Kursmaterial, fika och lunch ingår.

Kursledare

Arbetsrättsjurist från IDEA