Tjänstemannaavtalet

När din organisation tecknar kollektivavtal för tjänstemän är det viktigt att ha kunskap om vilka regler som gäller och hur de ska tillämpas. Under kursen går vi igenom kollektivavtalets viktigaste grunder.
Som kursdeltagare behöver du inte några förkunskaper.

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till chefer med personalansvar, löne- och personalhandläggare och andra som praktiskt tillämpar Tjänstemannaavtalet. Även förtroendevalda har nytta av kursen.

Varför ska jag gå kursen?

På den här kursen får du möjlighet att gå igenom avtalets allmänna bestämmelser och utformning i sin helhet samt möjlighet att praktiskt omsätta dina kunskaper i gruppövningar.

Innehåll

  • Avtalets omfattning
  • Allmänna förhållningsregler
  • Anställning
  • Arbetstid, målstyrd och reglerad
  • Semester
  • Sjuklön
  • Föräldralön
  • Tjänstledighet
  • Restid
  • Uppsägning

Datum, ort och anmälan

13 november 2019 kl 10-16 Göteborg Anmäl dig här  Observera nytt datum

Kostnad

Kostnad 2 250 kr inklusive moms.

Kursmaterial, lunch och kaffe ingår.

Kursledare

Mattias Blomberg