Tjänstemannaavtalet

När din organisation tecknar kollektivavtal för tjänstemän är det viktigt att ha kunskap om vilka regler som gäller och hur de ska tillämpas. Under kursen går vi igenom kollektivavtalets viktigaste grunder.
Som kursdeltagare behöver du inte några förkunskaper.

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till chefer med personalansvar, löne- och personalhandläggare och andra som praktiskt tillämpar Tjänstemannaavtalet. Även förtroendevalda har nytta av kursen.

Varför ska jag gå kursen?

På den här kursen får du möjlighet att gå igenom avtalets allmänna bestämmelser och utformning i sin helhet samt möjlighet att praktiskt omsätta dina kunskaper i gruppövningar.

Innehåll

  • Avtalets omfattning
  • Allmänna förhållningsregler
  • Anställning
  • Arbetstid, målstyrd och reglerad
  • Semester
  • Sjuklön
  • Föräldralön
  • Tjänstledighet
  • Restid
  • Uppsägning

Datum, ort och anmälan

21 januari 2019 kl 10-16, Malmö. Anmäl dig här
31 januari 2019 kl 10-16, Göteborg  INSTÄLLD
14 februari 2019 kl 10-16 Stockholm Anmäl dig här
21 maj 2019 kl 10-16 Stockholm Anmäl dig här

Kostnad

10 % rabatt vid anmäla före den 9 januari.

2 250 kr inklusive moms. Kursmaterial, lunch och kaffe.

Är du inte medlem i IDEA kostar kursen 3 375 kr inklusive moms.

Kursledare

Mattias Blomberg