Nyheter

Senaste nytt från IDEA

Medlemsinfo

Nominera ledamöter till IDEAs styrelse, svar senast 12 april

Nu är det snart dags för stämman att välja nya förtroendevalda som ska vara med och styra IDEA – Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer. IDEAs ändamål är att tillvarata och främja sina medlemmars gemensamma intressen som arbetsgivare. Styrelsen träffas minst fyra gånger per år och ansvarar för IDEAs verksamhet enligt stadgar och stämmobeslut. Att arbeta i IDEAs styrelse är roligt och givande uppdrag med strategiska uppdrag och diskussioner.

Vi i valberedningen är igång med vårt arbete och önskar nomineringar på smarta ledare och chefer från IDEAs medlemmar. Vi söker erfarna strategiska ledare och chefer med erfarenhet av förändringsprocesser, sektorserfarenhet och arbetsgivarfrågor. Föreslå de bästa kandidaterna till oss i valberedningen. Förklara varför ni tror personen är en lämplig kandidat och hur IDEA blir en bättre organisation på att personen blir vald. Vi önskar er nominering så snart som möjligt och senast den 12 april.

Med vänliga hälsningar
Valberedningen
Anna Magnusson, anna.magnusson@bapelsinen.se & Ola Bixo, ola.bixo@studieframjandet.se.