Nyheter

Senaste nytt från IDEA

Lagändring

Nya åldersregler i LAS från 1 januari 2020

Som tidigare meddelats har Riksdagen i somras fattat beslut om höjningar av LAS-åldern i lagen om anställningsskydd.

Den s.k. LAS-åldern, dvs till den ålder då man har rätt att kvarstå i anställning, höjs från 67 till 68 år från och med den 1 januari 2020. Ytterligare höjning av åldern sker den 1 januari 2023, då till 69 år.

Åldersgränserna kopplas därefter till en riktålder för pension, som ska beräknas utifrån den beräknade medellivslängden. Avsikten är att stabiliteten i systemet på så sätt ska öka ytterligare.

Läs mer »