Nyheter

Senaste nytt från IDEA

Lagändring, Lön

Nya arbetsgivaravgifter för unga från den 1 augusti 2019

Regeringen har beslutat om ändrade arbetsgivaravgifter för unga.

Syftet med ändringen är enligt Regeringen att det ska bli attraktivare för arbetsgivare att anställa ungdomar för sommar- och helgjobb, samtidigt som det inte ska inverka på skolgången i grund- och gymnasieskola. Därför ska det samlade uttaget av arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift på ersättningar till ungdomar ska sättas ned så att endast ålderspensionsavgiften om 10,21 procent ska betalas.

Nedsättningen innebär att avgiften gäller på ersättningar till personer som vid årets ingång har fyllt 15 men inte 18 år och på ersättningar upp till 25 000 kronor per kalendermånad och arbetsgivare.

Lagändringen träder i kraft den 1 augusti 2019 och tillämpas på ersättningar som utges efter den 31 juli 2019.