Nyheter

Senaste nytt från IDEA

Medlemsinfo

Nya regler om karensavdrag från 1 januari 2019

Som tidigare informerats har regeringen beslutat att införa nya regler i lagen om sjuklön om ett så kallat karensavdrag som ersätter karensdagen. Reglerna trädde i kraft den 1 januari 2019.

För arbetsgivare utan kollektivavtal

För arbetsgivare som inte är bundna av kollektivavtal, följ länk för information hur ett karensavdrag räknas ut.

För avtalsbunden arbetsgivare

Lagändringarna innebär att IDEAs olika kollektivavtal måste anpassas till de nya reglerna. På flera avtalsområden finns överenskommelser om karensavdragen.

För de avtal som inte finns med i listan nedan, publiceras information så snart som möjligt när överenskommelse med de fackliga motparterna är klar.

Observera att du måste vara  inloggad för att kunna se informationen, samt att arbetsgivaren är bunden av kollektivavtalet.

Följande riksavtal är klara
Avtal Facklig motpart
Tjänstemannaavtalet Unionen, Akademikerförbunden
Café, hotell och restaurang HRF
Städning i egen regi Fastighetsanställdas förbund
Ridhusavtalet Kommunal
Trosamfundet Svenska kyrkan Kommunal, Vision
Fastighetsarbete Fastighetsanställdas förbund

 

Information för vissa medlemmar med hängavtal (IDEA ej part)
Hängavtal Parter
Detaljhandelsavtalet Svensk Handel och Handelsanställdas förbund