Nyheter

Senaste nytt från IDEA

Lyssna på IDEApoddarna, ett sätt för föreningar att ha koll på verksamhetsåret alltifrån det arbetsrättsliga, styrelsens ansvar till det ekonomiska. Poddarna har nu kompletterats med checklistor. Fortsatt trevlig sommar!

Fortsätt läsa

Informationen vänder sig till arbetsgivare som är bundna av kollektivavtal bransch Äldreomsorg (F) som tecknas mellan Vårdföretagarna och Kommunal (hängavtal). Vårdföretagarna har tecknat ett 24-månadersavtal med Kommunal om löner och allmänna villkor för bransch Äldreomsorg (F). Avtalet gäller från den 1 juni 2018 till den 31 maj 2020.

Fortsätt läsa

Under vintern 2018 träffade IDEA och Arbetsgivaralliansen en gemensam avsiktsförklaring med Handelsanställdas förbund om att inleda kollektivavtalsförhandlingar som avser second hand-butiker, e-handel för second hand, insamlingscentraler och liknande verksamheter. Bakgrunden är att IDEAs och Arbetsgivaralliansens medlemmar som vill/måste omfattas av kollektivavtal får idag tillämpa ett kollektivavtal som är anpassat för detaljhandelskedjor och butiker. Detta är […]

Fortsätt läsa

En stor majoritet av de anställda säger att de trivs med sina arbetsuppgifter och att deras arbeten präglas av engagemang, delaktighet och meningsfullhet. Vi har heller inte funnit något stöd för att kön har någon betydelse för lönenivå eller för vem som blir chef med personalansvar. Det visar rapporten Anställd i det svenska civilsamhället – […]

Fortsätt läsa

Vårdföretagarna har tecknat ett 24-månadersavtal med Kommunal om löner och allmänna villkor för bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E). Avtalet gäller från den 1 juni 2018 till den 31 maj 2020.

Fortsätt läsa

Riksdagen har beslutat om en höjning av inkomsttaket i sjukförsäkringen från 7,5 till 8 prisbasbelopp från och med den 1 juli 2018. Detta innebär att reglerna om sjuklön i kollektivavtal Tjänstemän ändras.

Fortsätt läsa

Riksdagen har beslutat om en höjning av inkomsttaket i sjukförsäkringen från 7,5 till 8 prisbasbelopp från och med den 1 juli 2018.

Fortsätt läsa

Midsommarafton har vi stängt. Jourrådgivningen öppnar igen måndag 25 juni kl 09.00. Du kan mejla din fråga till jouren@ideella.se, vi svarar nästkommande vardag. Resten av sommaren har vi ordinarie öppettider.

Fortsätt läsa

I april hade IDEA och Unionen en gemensam arbetsmiljöutbildning i Stockholm och Malmö. Det var välbesökta seminarier där arbetsgivare och skyddsombud fick chansen att få kunskap och börja jobba praktiskt med företagets arbetsmiljöarbete.

Fortsätt läsa

Årets förbundsmöte beslutade att vi ska se över stadgarna. Det som svar på en motion med förslag på en stadgeändring. Styrelsen gav motförslaget att ta ett helhetsgrepp och ser över hela stadgarna än att göra en ändring i taget som kan skapa konsekvensproblem.

Fortsätt läsa