Nyheter

Senaste nytt från IDEA

Det finns fortfarande tid att rapportera in uppgifterna till årets lönestatistik. Vi vänder oss till alla medlemmar. Det som efterfrågas är bland annat lön och yrkesområde för perioden 1-30 september 2019. Inrapporteringen görs via Ideas hemsida, användaren loggar in för att sedan ta sig vidare till portalen.

Fortsätt läsa

Missa inte live-sändningen på torsdag 5 december, kl.10.00 Tobias Nilsson, förbundsdirektör, Tomas Bjöersdorff, vice ordförande och Ann-Katrin Persson styrelseledamot berättar om vad utredningen kring gemensam organisation med KFO hittills har kommit fram till. Samt om planer kring processen framåt. Passa på!  Du kan också ställa frågor och få svar direkt i sändningen. » Följ livesändningen här! […]

Fortsätt läsa

Arbetsdomstolen har kommit med en vägledande dom om hur kvalifikationstiden för omvandling av en allmän visstidanställning till en tillsvidareanställning ska beräknas. Den huvudsakliga tvistefrågan avsåg hur kvalifikationstiden ”sammanlagt mer än två år” ska beräknas. Arbetsdomstolen kommer fram till att ett år består av 365 dagar.

Fortsätt läsa

Regeringen har beslutat om en höjning av taket för lönebidrag från 19 100 till 20 000 kronor per månad.

Fortsätt läsa

Många arbetsgivare kommer att få frågor om vad det är som gäller för fredagen den 1 november. Jobbar vi halvdag eller heldag? Svaret är att det varierar beroende på vilket kollektivavtal som gäller för din organisation och arbetsplats. I till exempel Tjänstemannaavtalet är den ordinarie arbetstiden högst fyra timmar, om ingen annan enskild skriftlig överenskommelse […]

Fortsätt läsa

IDEA har varit remissinstans för betänkandet Belastningsregisterkontroll i arbetslivet. Utredningen berörde frågan om det, vid ett generellt förbud, behövs ett utökat författningsstöd för vissa aktörer att få tillgång till sådana uppgifter. Kriminalvården bör till exempel ha rätt till registerkontroll för personer som ska utföra arbete utan att vara anställd, men IDEA ser konsekvenser för arbetsgivare […]

Fortsätt läsa

Giva Sverige, branschorganisationen för tryggt givande, arrangerar en konferens om styrning och ekonomi utifrån den ideella sektorns särart. Konferensen äger rum den 25 september i Bonnierhuset, Torsgatan 21 Stockholm. Läs mer om programmet och anmäl dig senast den 19 september.  

Fortsätt läsa

IDEA är i en intressant utvecklingsprocess vilket innebär att vi behöver förstärkning av en skicklig ekonom till en nyinrättad tjänst. Som ekonomiansvarig hos oss får du möjligheten att utveckla och utforma de ekonomiska rutinerna kring all ekonomihantering som i dagsläget är outsourcad. I ditt ansvarsområde ingår att kontinuerligt utveckla och anpassa ekonomifunktionen utifrån verksamhetens behov. […]

Fortsätt läsa

För 2020 är prisbasbeloppet 47 300 kr och det förhöjda prisbasbeloppet 48 300 kr. Det är en höjning med 800 kr respektive 900 kr i jämförelse med 2019 års nivåer. Prisbasbeloppets storlek är betydelsefull för uträkning av sjuk- respektive föräldrapenning samt ersättningar i kollektivavtalet. Det förhöjda prisbasbeloppet nyttjas vid beräkning av pensionspoäng, pensionspremier samt uträkning […]

Fortsätt läsa

Arbetsgivare måste ha ett system för att registrera varje enskild anställds dagliga arbetstid. Det har EU-domstolen slagit fast. Ändamålet är att säkerställa att reglerna om längst tillåtna arbetstid efterlevs. Domen innebär att en ändring av svensk lagstiftning är att vänta, då det idag inte finns några krav på registrering av anställdas arbetstid.

Fortsätt läsa