Nyheter

Senaste nytt från IDEA

Som tidigare meddelats har Riksdagen i somras fattat beslut om höjningar av LAS-åldern i lagen om anställningsskydd. Den s.k. LAS-åldern, dvs till den ålder då man har rätt att kvarstå i anställning, höjs från 67 till 68 år från och med den 1 januari 2020. Ytterligare höjning av åldern sker den 1 januari 2023, då till […]

Fortsätt läsa

Under hösten 2019 har vi fått två nya medarbetare till IDEAs kansli. Malin Lourié är ny ekonomiansvarig från och med den 2 december och Love Lind började som rådgivare/förhandlare den 1 oktober. Malin kommer från Min stora dag där hon varit kanslichef. Innan dess arbetade hon på Studiefrämjandet Riksförbundet, som chef för ekonomicentralen. Love kommer […]

Fortsätt läsa

ITP-premierna för 2020 är fastställda. Premier för 2020 (extern länk) » Observera att en kompletterande avsättning till ITP-ålderspension för arbetsgivare bundna av kollektivavtal för tjänstemän görs enligt följande.

Fortsätt läsa

Arbetsdomstolen har kommit med en vägledande dom om hur kvalifikationstiden för omvandling av en allmän visstidanställning till en tillsvidareanställning ska beräknas. Den huvudsakliga tvistefrågan avsåg hur kvalifikationstiden ”sammanlagt mer än två år” ska beräknas. Arbetsdomstolen kommer fram till att ett år består av 365 dagar.

Fortsätt läsa

Missa inte live-sändningen på torsdag 5 december, kl.10.00 Tobias Nilsson, förbundsdirektör, Tomas Bjöersdorff, vice ordförande och Ann-Katrin Persson styrelseledamot berättar om vad utredningen kring gemensam organisation med KFO hittills har kommit fram till. Samt om planer kring processen framåt. Passa på!  Du kan också ställa frågor och få svar direkt i sändningen. » Följ livesändningen här! […]

Fortsätt läsa

Regeringen har beslutat om en höjning av taket för lönebidrag från 19 100 till 20 000 kronor per månad.

Fortsätt läsa

IDEA har varit remissinstans för betänkandet Belastningsregisterkontroll i arbetslivet. Utredningen berörde frågan om det, vid ett generellt förbud, behövs ett utökat författningsstöd för vissa aktörer att få tillgång till sådana uppgifter. Kriminalvården bör till exempel ha rätt till registerkontroll för personer som ska utföra arbete utan att vara anställd, men IDEA ser konsekvenser för arbetsgivare […]

Fortsätt läsa

Giva Sverige, branschorganisationen för tryggt givande, arrangerar en konferens om styrning och ekonomi utifrån den ideella sektorns särart. Konferensen äger rum den 25 september i Bonnierhuset, Torsgatan 21 Stockholm. Läs mer om programmet och anmäl dig senast den 19 september.  

Fortsätt läsa

IDEA är i en intressant utvecklingsprocess vilket innebär att vi behöver förstärkning av en skicklig ekonom till en nyinrättad tjänst. Som ekonomiansvarig hos oss får du möjligheten att utveckla och utforma de ekonomiska rutinerna kring all ekonomihantering som i dagsläget är outsourcad. I ditt ansvarsområde ingår att kontinuerligt utveckla och anpassa ekonomifunktionen utifrån verksamhetens behov. […]

Fortsätt läsa

För 2020 är prisbasbeloppet 47 300 kr och det förhöjda prisbasbeloppet 48 300 kr. Det är en höjning med 800 kr respektive 900 kr i jämförelse med 2019 års nivåer. Prisbasbeloppets storlek är betydelsefull för uträkning av sjuk- respektive föräldrapenning samt ersättningar i kollektivavtalet. Det förhöjda prisbasbeloppet nyttjas vid beräkning av pensionspoäng, pensionspremier samt uträkning […]

Fortsätt läsa