Nyheter

Senaste nytt från IDEA

Det ska vara lätt att göra rätt Kommande kurser i november och december; Certifierad arbetsgivare, Stockholm, del 1 av 4,  start 30 november Sätt rätt lön, 6 december i Stockholm

Fortsätt läsa

Ett nytt avtal har tecknats mellan Studieförbunden och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt Teaterförbundet. Avtalsperioden är från den 1 september 2016 till och med den 31 augusti 2017.

Fortsätt läsa

Månadens fråga handlar om den så kallade 2-månadersregeln gäller vid samarbetsproblem. Svar: I LAS §7 4:e stycket står det angivet att en uppsägning på grund av personliga skäl inte får grundas enbart på omständigheter som arbetsgivaren har känt mer än två månader innan underrättelse lämnats enligt § 30 eller om någon sådan underrättelse inte lämnats, […]

Fortsätt läsa

Frågan är om en arbetsgivares yttrande vid ett personalmöte utgjorde en föreningsrättskränkande åtgärd, det vill säga att hindra arbetstagaren från att kontakta och få hjälp av sitt fackförbund.

Fortsätt läsa

Arbetstagaren accepterande en omplacering som innebar en annan befattning och lägre lön för att undvika uppsägning på grund av arbetsbrist. Tvist har uppkommit om det som hänt är att jämställa med en uppsägning av den ursprungliga tjänsten och att arbetstagaren då ska rätt att behålla sin högre lön under en uppsägningstid.

Fortsätt läsa

Vi är glada att välkomna Karin Avesand som ny rådgivare här på IDEA.

Fortsätt läsa

Ett 40-tal personer kom för att lyssna på hur ideell sektor står sig när det gäller organisatorisk och social arbetsmiljö i jämförelse med privata företag och offentlig sektor på Almedalsseminariet den 4 juli. Tre arbetsgivare deltog och delade med sig av sina bästa tips för få en bra arbetsmiljö där medarbetarna mår bra och trivs.

Fortsätt läsa

På Almedalsseminariet som vi hade tillsammans med KFO och Arbetsgivaralliansen presenterade de deltagande arbetsgivarna sina bästa tips för den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Läs våra arbetsgivares bästa tips för en bra arbetsmiljö!

Fortsätt läsa

Här hittar du som vanligt information om arbetsrättens olika delar, dina medlemsförmåner och kontaktuppgifter till oss. Webbplatsen går också enkelt att besöka från alla olika enheter som smarta telefoner, läsplattor och datorer.

Fortsätt läsa

Kollektivavtal för Folkhögskolor och utbildningsföretag samt för Enskilda högskolor är klara. Avtalet för Folkhögskolor och utbildningsföretag gäller från och med den 1 maj 2016 till och med den 30 april 2018 och avtalet för Enskilda högskolor gäller från och med den 1 juni 2016 till och med den 31 maj 2019.

Fortsätt läsa