Nyheter

Senaste nytt från IDEA

IDEA och Kommunal kom före jul överens om ett helt nytt kollektivavtal för arbetare – allmänna anställningsvillkor och löneavtal. Avtalet har den 21 januari antagits av Kommunals förbundsstyrelse. Avtalet gäller för perioden 1 januari 2015 – 31 december 2016.

Fortsätt läsa

Onsdagen den 4 maj träffade IDEA ett nytt avtal med Hotell och Restaurang Facket, HRF (det så kallade Cafeávtalet) om löner och allmänna anställningsvillkor för tiden den 1 maj 2016 – den 31 mars 2017.

Fortsätt läsa

Regeringen har beslutat om ändringar kring tidsbegränsade anställningar i lagen om anställningsskydd, LAS. De nya reglerna gäller från den 1 maj 2016.

Fortsätt läsa

Gäller från 1 maj 2015 Riksdagen har beslutat om ändrade arbetsgivaravgifter för unga från och med 1 maj 2015. De nya arbetsgivaravgifterna innebär sänkt avgift för ungdomar under 23 år och full avgift för ungdomar som fyllt 25 år.

Fortsätt läsa

IDEA och Fastighetsanställdas Förbund har träffat överenskommelse om kollektivavtal avseende avtalet fastighetsarbete för perioden 1 april 2016 – 31 mars 2017. Avtalet omfattar nya löner och delvis förändrade allmänna villkor.

Fortsätt läsa

IDEA och Unionen samt Akademikerförbunden träffade ett nytt avtal den 12 maj om löner och allmänna anställningsvillkor för perioden 1 april 2016 – 31 mars 2017 (12 månader).

Fortsätt läsa

Arbetsgivare kan söka stöd från AFA för arbetsmiljöutbildningar för chefer och skyddsombud/arbetsmiljöombud. Stödet ges för arbetsmiljöutbildningar som genomförs under perioden 2016-01-01–2018-12-31. IDEA är en av de godkända utbildningsanordnarna.

Fortsätt läsa

Huvudregeln är att personer, som inte är EU-medborgare, behöver arbetstillstånd för att arbeta i Sverige. Asylsökande kan vara undantagen kravet på arbetstillstånd. På LMA-kortet står det om den asylsökande har så kallad AT-UND. Kontrollera regelbundet att LMA-kortet fortfarande gäller och att det står AT-UND under punkt 7.

Fortsätt läsa

Arbetsgivare kan ansöka hos Försäkringskassan om att få bidrag för inköp för att förebygga sjukfall och underlätta för medarbetare att komma tillbaka efter sjukskrivning. Bidraget är på max 7 000 kronor per insats och täcker halva kostnaden.

Fortsätt läsa

Årets försäkringspremier för de kollektivavtalade försäkringarna och tjänstepension är nu klara. Här redovisas vad arbetsgivarens kostnad blir för premierna avseende anställda arbetare och tjänstemän (ITP 1 och ITP 2).

Fortsätt läsa