Nyheter

Senaste nytt från IDEA

Kollektivavtal

Nytt Arbetaravtal för perioden 1 januari 2017 – 31 mars 2020

IDEA och Kommunal har kommit överens om ett nytt Arbetaravtal. Avtalsöverenskommelsen ryms inom ramen för det av parterna inom industrin satta avtalsmärket om 6,5 % på tre år.

Logga in och ta del av hela avtalsinformationen.