Nyheter

Senaste nytt från IDEA

Kollektivavtal

Nytt kollektivavtal för Folkhögskolor och utbildningsföretag

IDEA och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd har den 30 november 2018 träffat överenskommelse om löner och allmänna villkor avseende folkhögskolor och utbildningsföretag. Giltighetstiden är 1 maj 2018 till och med 30 april 2020.

Avtalet innebär bland annat förändringar i de tidsbegränsade anställningsformerna, föräldralönen och beräkning av ob-tillägg. Utförligare avtalsinformation kommer att skickas ut och publiceras inom kort.

Förhandlingsprotokollet finns att ladda ner på din kollektivavtalssida.