Om IDEA

Vi hjälper dig att bli en bättre arbetsgivare

Vår hjärteangelägenhet är arbetsrätt och personalfrågor. Vi hjälper dig som medlem med allt ifrån att tydliggöra din arbetsgivarroll till att svara på dina konkreta frågor, till exempel hur lagar och avtal ska tolkas.

IDEA – Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer är en fristående arbetsgivarorganisation. Gemensamt för alla medlemmar är att de bedriver ideell och idéburen verksamhet utan primärt vinstsyfte.

Vi kan den ideella sektorns förutsättningar bäst. IDEA bildades 1995 och har sedan dess vuxit starkt. IDEA har både stora och små organisationer som medlemmar. För oss är alla viktiga.

IDEAs 1 400 medlemmar representerar ett tvärsnitt av den ideella sektorn: studieförbund, sociala/humanitära organisationer, arbetsmarknadsorganisationer, invandrarföreningar, idrottsföreningar, frivilliga försvarsorganisationer, fristående grund- och gymnasieskolor, folkhögskolor, högskolor, vård och omsorg, ungdomsförbund, scoutföreningar, nykterhetsorganisationer, trossamfund etc.

Vår service

Vi hjälper dig att tydliggöra din arbetsgivarroll. Vi ger råd och svarar på frågor om bland annat anställningsformer, arbetstider och löner. Du når oss alltid snabbt och får svar direkt.

Vi på IDEA har gedigen och omfattande kompetens inom arbetsrätt. Det innebär att du som medlem alltid har tillgång till rätt kompetens, oavsett om det gäller att ingå och avsluta anställning, kollektivavtal, tvister, arbetstid, försäkringar, arbetsmiljö och lönebildning. Kontakta IDEA.

Om en tvist hamnar i domstol finns vi förstås också till hands och medverkar aktivt i de juridiska processerna. Kostnaden för medverkan i förhandlingar och rådgivning ingår i medlemsavgiften.

Vår webbplats är en innehållsrik informationskälla och en smidig arbetsrättliga hjälp i vardagen. Här finns aktuell information, kollektivavtal, blanketter, checklistor och annat som du kan behöva.

Du bjuds regelbundet in till seminarier, nätverksmöten och konferenser i arbetsrättsliga frågor, och erbjuder också skräddarsydda utbildningar för din organisation. Du får också nyhetsbrev och cirkulär direkt till din inkorg.

Kollektivavtal?

Medlemskapet i IDEA innebär inte att organisationen automatiskt blir bunden av kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor m m. Om något fackförbund emellertid begär kollektivavtal för din organisation kontakta då omedelbart IDEA, som tar hand om ärendet. Har organisationen redan ett eget kollektivavtal ersätter vi det med ”branschens” avtal.

Försäkringar för de anställda

Du har tillgång till försäkringsexperter som hjälper dig med alla frågor om försäkringar för dina anställda, som medlemmar genom kollektivavtalsbundenhet blir skyldig att teckna.

Läs även om de frivilliga försäkringar som IDEA kan erbjuda i samarbete med Trygg-Hansa.

Marknadslöner/lönestatistik

Årligen tar IDEA fram lönestatistik för medlemsorganisationerna.

Intresserad att bli medlem?

Klicka här för att läsa mer vad som ingår i ett medlemskap och vad det kostar.