Förbundsmötet 2018

Tack alla som kom och deltog på förbundsmötet den 21 maj!

Här följer en väldig kort sammanfattning vad som beslutades.

  • Medlemsavgiften är oförändrad 2018.
  • Sittande styrelseordförande och styrelseledamöter blev omvalda, Presentation av styrelsen.
  • Sittande valberedning blev omvald med ändringen att Ola Bixo från Studiefrämjandet är numera sammankallande. Presentation av valberedningen.
  • Omvald blev även auktoriserad revisor Lena Johnson och suppleant Johan Andersson från Grant Thorton blev samt förtroendevald revisor Claes Eliason från Bromma KFUK-KFUM och suppleant Jan Wikander från Stockholms Schackförbund.

Varmt tack till

Per Johansson från Svenska Läkaresällskapet som delgav oss berättelse om SLS verksamhet och historia och till Andreas Linderyd från Ideell Arena som samtalade om sin forskning i ämnet ”De varumärkeskluvna”.

Bilagor:

 

Stämman 2019

Boka upp i kalendern 21 maj 2019. Kallelse kommer mejlas ut och publiceras här på hemsidan.