IDEAs kollektivavtal

IDEAs kollektivavtal

Här presenteras IDEAs samtliga riksavtal.

Tjänstemän

Avtalet gäller för tjänstemän hos arbetsgivare, ansluta till IDEA och som kopplats in på avtalet.

Tjänstemannaavtalet är IDEAs största avtalsområde och omfattar ca 70 procent av samtliga medlemmar.

Fackliga motparter: Unionen och Akademikerförbunden

Avtalsperiod: 170401 – 200331

Arbetaravtal

Avtalet omfattar IDEAs medlemmar som kopplats in på avtalet och har anställda arbetare.

Facklig motpart: Kommunal

Avtalsperiod: 170101 – 200331

Café, hotell och restaurangverksamhet

Avtalet tillämpas för anställda inom organisationer som bedriver café, restaurang och hotellverksamhet och är anslutna till IDEA och som kopplats in på avtalet.

Facklig motpart: Hotell och restaurangfacket

Avtalsperiod: 170401 – 200331

Enskilda högskolor

Avtalet omfattar de till IDEA anslutna enskilda högskolor samt till högskola anslutet utbildningsbolag.

Fackliga motparter: Akademikerförbunden, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd, Vision

Avtalsperiod: 160601 – 190531

Fastighetsarbete

Kollektivavtalet reglerar anställningsvillkoren för arbetstagare anställda för fastighetsarbete hos arbetsgivare, anslutna till IDEA och som kopplats in på avtalet.

Facklig motpart: Fastighetsanställdas förbund

Avtalsperiod: 170401 – 200831

Folkhögskolor och utbildningsföretag

Avtalet omfattar pedagogisk personal hos IDEA anslutna folkhögskolor och utbildningsföretag som kopplats in på avtalet.

Facklig motpart: Lärarnas samverkansråd

Avtalsperiod: 160501 – 180430

Ridinstruktörer, ridlärare, hästskötare och övrig personal

Avtalet omfattar medlemmar vid ridhus som har anställda ridinstruktörer, ridlärare, hästskötare och övrig personal.

Facklig motpart: Kommunal

Avtalsperiod: 170701 – 200531

Skolavtal

Avtalet gäller samtliga anställda hos till IDEA ansluten förskola, skola, fritidsverksamhet och uppdragsutbildningsverksamhet som kopplats in på avtalet.

Fackliga motparter: Lärarnas samverkansråd, Kommunal, Vision

Avtalsperiod:
170901 – 200831 (Lärarnas samverkansråd)
171101 – 201031 (Kommunal)
170901 – tillsvidare (Vision)

Städningsarbete i egen regi

Avtalet omfattar IDEAs medlemmar som har anställda städare och utför städning av exempelvis kontor, och som kopplats in på avtalet.

Facklig motpart: Fastighetsanställdas förbund

Avtalsperiod: 171101 – 201031

Trossamfundet Svenska kyrkan

Avtalet gäller arbetstagare hos arbetsgivare inom trossamfundet Svenska kyrkan som är anslutna till IDEA.

Fackliga motparter: Kommunal och Vision

Avtalsperiod:
170401 – 200331 (Kommunal)
170401 – tillsvidare (Vision)

Ledaravtal

Avtalet omfattar arbetsledare inom detaljhandel hos arbetsgivare som kopplats in på avtalet.

Facklig motpart: Ledarna

Avtalsperiod: 120701- tillsvidare