Stadgar

IDEAs nuvarande stadgar, antagna på förbundsstämman 21 maj 2019.

IDEAs stadgar maj 2019(pdf)