Stadgar

IDEAs nuvarande stadgar, antagna i april 2008.

Stadgar IDEA (pdf)