Valberedningen

Vaalberedningen som valdes på förbundsmötet den 21 maj 2018.

Anna Magnusson

Studieförbundet Vuxenskolan
anna.magnusson@sv.se

Ola Bixo

Studiefrämjandet
ola.bixo@studieframjandet.se

Sammankallande

Eva Larsson

Brottsofferjouren Sverige
eva.larsson@boj.se