Valberedningen

Valberedningen som valdes på förbundsmötet den 21 maj 2018.

Anna Magnusson

Bapelsinen
anna.magnusson@bapelsinen.se

Ola Bixo

Studiefrämjandet
ola.bixo@studieframjandet.se

Sammankallande

Eva Larsson, BOJ Sverige

Vi har nåtts av det sorliga beskedet att Eva har avlidit.
Våra tankar går till Evas dotter och familj. Till minne, DN.