Valberedningen

Valberedningen som valdes på förbundsmötet den 21 maj 2018.

Anna Magnusson, sammankallande

Bapelsinen
anna.magnusson@bapelsinen.se

Bild kommer
Andrea Lavesson

NBV
andrea.lavesson@nbv.se

Bild kommer
Sissela Helgesson

Frivillig väntjänst

sissela@comhem.se