Nyheter

Senaste nytt från IDEA

Försäkringar, Lön

Prisbasbeloppen fastställda för 2020

För 2020 är prisbasbeloppet 47 300 kr och det förhöjda prisbasbeloppet 48 300 kr.

Det är en höjning med 800 kr respektive 900 kr i jämförelse med 2019 års nivåer.

Prisbasbeloppets storlek är betydelsefull för uträkning av sjuk- respektive föräldrapenning samt ersättningar i kollektivavtalet. Det förhöjda prisbasbeloppet nyttjas vid beräkning av pensionspoäng, pensionspremier samt uträkning av tilläggspension.