Nyheter

Senaste nytt från IDEA

Anställa, Lagförslag

Regeringen har utrett en ny anställningsform s.k. etableringsjobb 

I en departementspromemoria har regeringen utrett fråga om att införa en ny anställningsform för att nyanlända och andra som är långt från arbetsmarknaden ska lättare få jobb och en etablering på den svenska arbetsmarknaden.

I stället för att arbetsgivaren ska erhålla subventionen från staten ska denna utbetalas direkt till individen som erhållit s.k. etableringsbidrag. Etableringsjobben kan skapas i verksamheten som inte omfattas av kollektivavtal och även i bemanningsverksamheter. En person som omfattas av etableringsjobb får dels bidraget från staten men också lön från arbetsgivaren. Även om statlig ersättning utges till den som har etableringsjobb ska den som denne utför jobb för anses vara arbetsgivare. Personer med etableringsjobb är undantagna från sjukpenning för ersättningen från staten den delen som stat.

Om allt går som det ska kommer etableringsjobb införas per den 1 juli 2020.

Läs mer »