Nyheter

Senaste nytt från IDEA

Kollektivavtal, Lagändring

Regler om karensavdrag i kollektivavtal för tjänstemän

Per den 1 januari 2019 ersätts regeln om karensdag av ett så kallat karensavdrag. Kollektivavtalet för tjänstemän har därför ändrats.

Här kan arbetsgivare bundna av kollektivavtalet för tjänstemän läsa mer om vad regeländringen innebär.

Karensavdrag kollektivavtal tjänstemän»