UTBILDNING

Välkommen tillbaka!

Hoppas sommaren har varit bra och att ni nu känner er utvilade och peppade att ta tag i arbetet igen.
Kanske funderar du på att  starta höstterminen med att gå en kurs?
Vi rivstartar med ett antal kurstillfällen i september.

Nytt för hösten är att vi har delat upp kurserna i flera halvdagskurser. Detta för att bättre kunna nå ut med informationen och dels för att det ska kunna passa så många som möjligt.
Kurserna är förlagda så att man skall kunna välja att delta på en förmiddagskurs eller en eftermiddagskurs. Vill du delta på båda kurserna görs anmälan till respektive kurs men fylld då också i om du behöver specialkost då lunch ingår.

Anmälningstiden är kort för dessa första kurser så anmäl dig redan idag!

Utbilda dig med IDEA

Att vara arbetsgivare är både roligt och utvecklande men det är också ansvarsfyllt. Oavsett om du sitter i styrelsen eller arbetar praktiskt i verksamheten har du ett ansvar att följa de lagar och regler som gäller på arbetsmarknaden.

Detta kan ibland ta fokus från organisationens kärnverksamhet. Den ideella sektorn har också egna utmaningar som ibland kräver särskilda lösningar. Det är därför IDEA finns!

Vi på IDEA vet vilka utmaningar som kan uppstå i en ideell organisation. Vår ambition är att ge dig den kunskap du behöver för att bli trygg och säker i din arbetsgivarroll och istället kan lägga fokus och tid på utveckling av verksamheten.

Vi har återkommande en mängd olika kurser, allt från grundläggande kurser till specialkurser. Vi rekommenderar i första hand våra ordinarie kurser, men om ni är många inom din organisation eller har speciella önskemål, då går det även att beställa en anpassad kurs.

Läs igenom vårt kursutbud och se vad som passar dig och din organisation.
Hör av dig till oss om du har frågor.

.

.

Inger Thunvik
Medlems- och kursansvarig
08-632 29 93
inger.thunvik@ideella.se


.

.

Möt facket

Att möta facket är en del i arbetsgivaransvaret. De är medarbetarnas representanter precis som IDEA är arbetsgivarnas. Som arbetsgivare ansvarar du både för verksamheten och för de anställda. Det är viktigt att kunna grundläggande regler och att känna till förutsättningar och vad som styr parterna på arbetsmarknaden, så att du kan vara trovärdig och trygg i din roll som arbetsgivare.
Läs mer

 

Arbetsmiljö – ett gemensamt arbete

Arbetsgivaren är ansvarig för att arbetsmiljön är tillfredsställande och god. För att åstadkomma detta måste arbetsmiljön systematiskt undersökas, kontroller genomföras och bedömningar göras av eventuella risker som kan uppstå i verksamheten. Arbetsgivaren är dock inte ensam i det praktiska arbetsmiljöarbetet. Till hjälp finns chefer, skyddsombud eller skyddskommittéer samt regionala skyddsombud.
Läs mer

 

Anställ på rätt sätt

Att anställa medarbetare är både viktigt för att tillgodose verksamheten med önskad kompetens men det innebär självfallet ansvar och kostnader. Denna halvdagskurs tar avstamp i frågor som gäller anställning, vilken typ av anställning, omfattning, villkor i samband med anställning och de villkor som anställningen ska omfatta. Vi går igenom anställningens processer fram till att ett anställningsavtal undertecknas.
Läs mer

 

Undvik onödiga uppsägningar

Alla arbetsgivare har en policy för hur man vill att de anställda ska arbeta, uppföra sig och vilken kvalitet som verksamheten ska ha. Vilket syfte har verksamheten och hur ska det fungera. En del arbetsgivare har detta nedtecknat i en policy med gemensamma regler och värderingar, medan andra har detta mer informellt och upplysningsvis i verksamheten.
Läs mer

Förbättra styrelsearbetet

Föreningsarbete och engagemang i styrelser är ofta roligt, du gör något du brinner för. Bra struktur och tydlig ansvarsfördelning minimerar misstag och konflikter, om de ändå uppstår får du verktyg att hantera dem. Den här kursen ger dig goda kunskaper i vad en styrelseledamot får eller inte får göra, ansvarsfrågor, ekonomi, tips och råd om hur engagemang och drivkraft kan stimuleras och hur en styrelse ska uppträda professionellt och enligt spelreglerna.
Läs mer

.

Förläggningen av arbetstiden

Schemaläggning är ett sätt att effektivisera arbetet i en verksamhet och få ut ett resultat som bättre motsvarar arbetsinsatsen. Arbetstider och scheman utgör också en del av den gemensamma arbetsmiljön. Kursen ger dig goda tips och råd om hur du kan leda arbetet i verksamheten genom att schemalägga medarbetarna, både genom målstyrd och reglerad arbetstid.
Läs mer

 

Utvecklings- och lönesamtal

Att planera verksamheten för en grupp och för enskilda medarbetare innebär att man som chef har förmågan att kommunicera detta och att blir överens med de som ingår i gruppen om vad som ska göras. För en enskild medarbetare kan detta formaliseras i ett utvecklingsavtal.
Läs mer

 

 

Lönesättning

Med lönen som utgångspunkt kan arbetsgivare tydliggöra vilka förväntningar som anställda kan ha på en löneutveckling och vad denne kan förvänta sig att verksamheten ska uppnå. Lönen sätts av arbetsgivaren, men inte ”på känn” utan genom att organisera och strukturera vad man menar och att göra detta känt i organisationen.
Kursen vill ge dig förståelse och verktyg för lönebildning och lönesättning och därmed ge dig som arbetsgivare trygghet i lönesättningen.
Läs mer

Förebygg sjukskrivningar och planera rehabiliteringen

Som arbetsgivare behöver du kunna det ganska snåriga området som handlar om hantering av en sjuk medarbetare, dennes rätt till lön under denna tid, skyldigheten och rättigheterna för att utge sjuklön samt vad gäller om den anställde är sjuk ofta eller länge. Det är också arbetsgivaren som har rehabiliteringsansvaret för att en medarbetare ska återgå i arbete.
Läs mer

 

Planera semesterledighet och annan ledighet

Hur ska en arbetsgivare göra för att inte semestrarna ska äventyra verksamheten och omöjliggöra ett öppethållande? Det är inte bara semester som kan ställa till det för en arbetsgivare. Även annan ledighet kan bli ganska svår att administrera för en verksamhetsplanering om alla anställda har beslutat sig för att samtidigt ta ledigt av olika själ.
Läs här

Den goda arbetsplatsen

Hur skapar vi ett arbetsklimat som passar medarbetare i allmänhet och hur ser den enskilde medarbetarens arbetssituation ut? Hur skapar en arbetsgivare glädje, motivation och balans i arbetet?  Vilka förberedelser behöver vidtas för att kunna skapa den arbetsplats som vi vill arbeta i?
På den goda arbetsplatsen utsätts ingen för kränkningar eller en osund särbehandling. Trygghet är ett honnörsord för en arbetsplats som står i motsatsställning till rädsla och okunnighet.
Läs här

 

 Mångfald, jämställdhet och policyfrågor

Alla arbetsgivare är skyldiga att arbeta med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och främja likabehandling på arbetsplatsen. Arbetet med aktiva åtgärder handlar om att undersöka, analysera, åtgärda, följa upp och utvärdera eventuell diskriminering på arbetsplatsen.  Vad kan du göra för att arbeta för ökad jämställdhet, för att alla människor ska kunna forma sina liv som individer utan könsindelning eller kulturella olikheter?
Läs här

Tjänstemannaavtalet 

När din organisation tecknar kollektivavtal för tjänstemän är det viktigt att ha kunskap om vilka regler som gäller och hur de ska tillämpas. Under kursen går vi igenom kollektivavtalets viktigaste grunder. Som kursdeltagare behöver du inte några förkunskaper.Förbättra styrelsearbetet
Läs mer

Omorganisation

Står organisationen inför förändringar?  Oavsett om en arbetsgivare är bunden av kollektivavtal eller inte har denne ett formellt ansvar för att kontakta facket när verksamheten ska organiseras om på något sätt.  Som arbetsgivare gäller det då att framstå som att man har kontroll över processen. Kursen kommer att ge dig som arbetsgivare en bättre grund för att genomföra alla de steg som verksamhetsförändringar av stora och små mått erfordrar.