Vi hjälper dig att bli en bättre arbetsgivare!


IDEA är en fristående arbetsgivarorganisation för den ideella sektorn. Vi hjälper dig att tydliggöra din arbetsgivarroll. Vi ger råd och svarar på frågor om bland annat anställningsformer, arbetstider och löner. Du når oss alltid snabbt och får svar direkt.
  • Rådgivning

   Du får en personlig rådgivare som är insatt i dina frågor. Du har alltid tillgång till rätt kompetens för rådgivning och stöd vid lokala förhandlingar.

  • Kollektivavtal

   Väljer du att bli bunden av något av våra avtal, får du ett som är anpassat till din verksamhet. Vi hjälper dig även tolka reglerna.

  • Utbildning

   IDEAs kurser erbjuder en mängd kunskap du har nytta av i ditt ideella engagemang och arbete. Du kan gå kurs i arbetsrätt, lön eller arbetsmiljö.

  • Arbetsrättsdatabas

   Som medlem har du tillgång till en databas med arbetsrättslig information. Sök fram det du behöver i form av checklistor, blanketter och information.


Medlemsförmåner

 • Personlig rådgivare och snabb service
 • VD- och styrelseansvarsförsäkring
 • Branschanpassade kollektivavtal
 • Stöd i strategiska arbetsgivarfrågor
 • Mötesplats och nätverk
 • Utbildningar och seminarier
 • IDEA rabatt
 • Aktuell information, verktyg och mallar

 

Bli medlem i dag och få tillgång till arbetsverktyg för ditt HR-arbete.
Medlemmar

Kollektivavtal

Medarbetare

Kurser om året